سه اصل مهم زندگی

يکشنبه 28 آذر 1395
22:21
www.Alinaseri.ir

سه اصل مهم در زندگی:

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش رفاقت نکن، درد دل نکن، شوخی نکن،
حرمت ها شکسته می شود


هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن، محبت نکن، لطف نکن،
تبدیل به وظیفه می شود

و

هیچ وقت از کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نخواه، کمک نگیر، انتظار نداشته باش
تبدیل به منت می شود


[ بازدید : 1959 ] [ امتیاز : 3
]

مطالب مرتبط