رمان های زیبا وخوندنی

پارت دوم تیک تاک ساعت های قلبم


و همین حرفش بمن فهماند که دیگر فرصتی نمانده و دست و پای الکی زدن برای زندگی کردن فقط یک تلاش بیهوده هست و خواهد بود .

دکتر امیدی با لبخندی مصنوعی به پدر و مادرم دروغ های همیشگی را گفت وهرلحظه پدر و مادرم را شاد تر کرد ولی من دیگر میدانستم که با گفتن حرف هایی مثل "خوب میشه نگران نباشید ""این حمله رو ما انتظارش رو داشتیم ""بهترین کار دور موندن از استرسه وگرنه ارام هیچ مشکلی نداره "قلب نا ارام من ارام نمیگیرد.

بعد از خارج شدن دکتر امیدی پدرم با سرخوشی به مادرم گفت "دیدی گفتم ارام من بیدی نیست که با این باد ها بلرزه ؟"

و جوابی دریافت نکرد جز خدرو شکر مادرم که این روزها بدجور مظلومانه بر زبانش جاری میشد .

*.*.*

3 روز بود که از بیمارستان مرخص شده بودم .مانده ام خدا کی میخواهد من را این دنیایش مرخص کند .

امروز روز خاصی است . باید برای مراسم ازدواج دختر خاله ام که همدم تمام روزهای سخت زندگی ام بود حاضر میشدم

قرار بود که در این مراسم شرکت نکنیم ولی با اصرار من قبول کردند که برویم . میدانستم که خیلی دوست دارند در مراسم عروسی دختر خاله ام باشند و فقط به خاطر من است که حتی اسم عروسی هم نمی اوردند اما چه فایده دارد این مراقب بودن ها وقتی امیدی به زندگی من نیست؟

قرص هایم را برداشتم و داخل کیف مجلسی مشکی ام که با لباسم ست بود گذاشتم . لباسم را خیلی دوست داشتم . خیلی وقت بود که هیچ مهمانی ای نرفته بودیم و لباسم در کمد خانه خاک میخورد ولی با این حال هنوز هم مد بود . استین های تور داشت و از پشت تا کمر باز بود و از قسمت کمر کاملا بمن چسبیده بود ولی از قسمت زانو یکم پف داشت و خیلی زیبایش کرده بود .لباسم را پوشیدم ولی ارایش نکردم چون نیازی نبود حالت چهره ام بینقص نبود اما دوست داشتنی بود وهیچ لکه ای رویش نبود و رنگ لب هایم هم چه با ارایش و چی بی ارایش جلوه ای داشت برای خودش پس تنها به زدن رژگونه اکتفا کردم و بعد موهایم را فر کردم و با گیره بالای سرم تک به تک جمع کردم. زیبا شده بودم میخواستم حدعقل امشب را خوش بگذرانم .مادرم و پدرم دست به دست به بیرون از اتاقشان امدند . با اینکه سال ها بود از ازدواجشان گذشته بود ولی هنوز هم عاشق بودند و شاد البته اگر من لعنتی میگذاشتم تا نفس بکشند.

*.*.*

- وای محمد همه هستن . ببین ساناز رو چقدر بزرگ شده!انقدر بزرگ شده تا بره سر خونه و زندگیش !چقدر خوشحالم که اومدیم عروسیش

-اره خیلی بزرگ شده بیا بریم پیش حاج اقا مهدوی . اومدیم عروسی دخترش اونوقت سلام و احوال پرسی نکردیم . دخترم ارام تو با میای عزیزم؟

نمی توانستم در ان شلوغی تنها بمانم مخصوصا که مراسم عروسی مختلط بود پس با لبخندی موافقت کردم و همراهیشان کردم.

- به به فاطمه خانوم و محمد اقا چطورید ؟به باران خانوم چطوری دخترم ؟

مادرم- حاج اقا مهدوی ممنونم عروسی گل دخترتو بهت تبریک میگم

- ممنونم فاطمه خانوم امیدوارم عروسی گل دختر شمارو هم خودم تو همین خونه بگیرم

پدرم با لحن شوخی گفت- وای وای حاج اقاچه خود شیرینی ای میکنی واسه ی خواهر زنت

حرف های خسته کننده ی انها که خالی از تعارفات معمول نبود من را اشفته و اشفته تر میکرد .

حاج مهدوی- محمد این چه حرفیه اخه؟حالا بگذریم بعدا برات دارم باجناق جان فعلا برم که حاج خانوم گفته اگر تا دو دقیقه دیگه نرم پهلوش خفم میکنه

مادرم - اوا حواسم نبود خواهر خودمو یادم رفته مریم کجاست؟

حاج مهدوی- رفته پیش بچش کجا میخوای باشه ؟

من- عروس که هنور نیومده حاج اقا ؟

- عروسو نمیگم که کارن رو میگم پسرم از فرانسه بالاخره برگشته مادرشم نمیدونه بخاطر عروسی دخترش خوشحال باشه یا بخاطر اومدن پسرش

مادر- وای خدا کی اومده ؟بی معرفتا چرا به ما هیچی نگفتید ؟

مریم (خاله ام )- سلام خواهر حرفاتونو شنیدم !سوالتو خودم جواب میدم عزیزم . والا خودت میدونی که کارن شرکت داشت تو فرانسه ولی به اصرار من که هی گفتم برگرد برگرد شرکتشو فروخت . همین امروز رسیدم به ما هم نگفته بود وگرنه به تو میگفتم

دیگه واقعا حوصله ام سر رفته بود بدون گفتن به پدر و مادرم به سمت جایگاه عروس و دوماد نزدیک شدم . چقدر باغ قشنگی بود . از بچگی تو همین باغ با دختر خاله و پسر خاله بازی میکردم .یک باغ سرسبزی بود که بخاطر عروسی یک جایگاه زیبا برای عروس و داماد تزیین کرده بودند که با گل های سفید و صورتی تماما تزیین شده بود و راهی که عروس و داماد قرار بود بیایند با گل های زیبا تزیین کرده بودند. نمیدانم چقدر گذشته بود ولی با دردشدیدی که در قلبم ایجاد شده بود به خودم امدم . خودم را کشان کشان به سمت میز بردم !جالب بود که کسی به من کمک نمیکرد و فقط با تعجب به من نگاه میکردند .به میز که رسیدم نه خبری از پدرو مادرم بود ونه خبری حاج مهدوی و خاله مریم !

بادست های که لرزشش اعصابم را بهم ریخته بود قرص رافرودادم ان هم به سختی چون ابی در انجا نبود !

لرزش دستانم بهتر نشد !قلبم هنوز هم نارام بود و من محکم قلبم را فشار میدادم لحظاتی بعد زیر پاهایم خالی شد و با دوزانو به رویم زمین افتادم !صدای ظبط انقدر زیاد بود که کسی زمزمه ی کمک مرا نشنود و البته هیچکس هم در ان نزدیکی ها نبود تا مرا ببیند ولی من خوب انهارا میدیدم .

پدر و مادرم روبه روی من بودند اما من را نمیدیدند !حق داشتند خیلی حق داشتند چون نور را به قسمت پیست رقص انداخته بودندو و من پشت میزها افتاده بودم و همه ی مردمی که با تعجب در لحظاتی قبل به من نگاه میکردند اکنون در پیست رقص بودندو تک به تک در حال خوش گذرانی بودند ! در همین لحظات عروس و داماد وارد شدند وبلافاصله همه ی چراغ ها روشن شد و همه چیز به حالت اولیه بازگشت .

پدر و مادرم و البته همه ی افراد در حال احوال پرسی و قربان صدقه رفتن به عروس داماد بودند و من دیگر طاقتی نداشتم ودر حالی که یکی از دستانم را روی صندلی گذاشته بودم و بر دوزانوی خود افتاده بودم نفس نفس میزدم و خودم را لعنت میکردم که به همچین جایی امدم. دقایقی بعد دوباره اهنگ گذاشته شد و من خدا خدا میکردم که نور ها خاموش نشود تا من بتوانم حدعقل پدر و مادرم را ببینم و بمیرم . ساناز چقدر زیبا شده بود !دختر بچه ی نق نقوی سالهای گذشته اکنون به فرشته ای زیبا تبدیل شده بود . دامادش هم عین خودش بود . چهره ای ملایم داشت اما به ظاهر مهربان میرسید . خاله چقدر شاد بود.

درد انقدر به من فشار اورد که کاملا به روی زمین افتادم .

- خانوم ....خانوم لطفا پاشید اتفاقی افتاده ؟

- قل...بم

- چی قلبت منظورت چیه ؟

- مش...کل ق..لبی دا..!

-خوب نگران نباش ببین چند دقیقه است که دچار حمله قلبی شدی ؟

- نمی..دونم

- باشه دیگه حرف نزن ببین من پزشکم پس نگران نباش تورو میبرم به اولین بیمارستان نگران نباش خب؟

سرم را تکان دادم میخواستم بگویم به پدرم و مادرم بگوید اما در همان لحظات بود که پلک هایم به روی هم افتاد و دیگر هیچ چیز را نفهمیدم

*.*.*

- خانوم ...خانوم

چشمانم را به سختی باز کردم .و چهره ی پسری که در عروسی ساناز دیده بودم برایم ظاهر شد.

- خدارو شکر فکر میکردم عمل موفقیت امیز نبوده!ببینید خانوم ما یک عمل رو به روی قلبتون انجام دادیم چون رگ هاش خیلی بد گرفته بو د و احتمال مرگ بود .ولی الان نمیخوام شما رو نگران کنم . همه جیز خوبه فقط یک مشکل هست شما از 2 روز هست که اینجایید و خب پدر و مادرتون بیخبرن و بهترین کار خبر دادن به اونهاست من نیاز دارم به یک سری اطلاعات از شخص شما باشه؟

با صدای خیلی خشک گفتم - باشه فقط شماره ی پدرم رو میدم به اون خبر بدید ایشون بقیه ی اطلاعات رو به شما میده من الان خسته ام و خودتون باید بدونید که بعد از عمل قلب استراحت لازمه

صداش برخلاف قبل خشک و جدی شد و گفت"بله میدونم خانوم بفرمایید شمارتون رو بدید تا من بهشون اطلاع بدم"

- 0912......

-خوبه من بهشون اطلاع میدم شماراحت باشید

لطفا به وب من سر بزنید ونظرتون رو درمورد رمانم بگید

منتظرتون هستم امیدوارم از وبم خوشتون بیاد دوستان از طرف مدیرو

نویسنده وب

منبع:http://hananehsamady16.avablog.ir/بازدید : 497امتیاز :3

تیک تاک ساعت های قلبم


-ارام ...ارام

صدای مادرم می امد . ای کاش می دانست دخترش اکنون در گوشه ای از اتاق خانه دارد نفس نفس میزند .

قلبم را گرفتم و فشار دادم . دردش هر لحظه بیشتر میشد.مادرم در اتاقم را باز کرد چهره ی خندانش به یکباره تلخ شد وباترس به سمتم امد و سرم را در اغوشش قرار داد و با تلفن همراهش اورژانس و پدرم را خبر کرد . زمزمه کردم- قر...ص ... ق...رص ...ق..لبم

با سرعت از اتاق خارج شد و پریشان به داخل اتاق امد و گفت :مادر قرصات تموم شده چیکار کنم؟؟؟

دیگر چیزی نشنیدم .. کم کم بدنم داشت سست و سست تر میشد . مادرم پریشان بر روی زمین نشست و گریه را سر داد میخواستم تصلی اش بدهم اما یک نفر را لازم داشتم تا خودم را تصلی دهد .

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که مادرم سریعا به سمت درب خانه رفت . دیگر نفهمیدم چه شد بعد از رفتن مادرم چشمانم به روی هم افتاد و بعد همه جا تیره شد .

*.*.*

- فاطمه بس میکنی یانه ؟حال ارام خوبه توکه میدونستی بعد از پیوند قلب ممکنه که همچین اتفاقی بیفته پس انقدر بیتابی نکن خانومم.

-محمد میگم کم مونده بود دخترمون بمیره میفهمی؟

- بسه فاطمه بسه خودم میدونم وضعیتمون رو بس کن

چقدراین لحظات سخت بود برایم .!لحظاتی که مادرم بی تابی میکرد برای دختری که دیگر امیدی برای زنده ماندنش نبود و پدری که اورا ارام میکرد اما شب بیداری هایش نشانه از ناارامی های خودش بود و منی که از خودم بدم می امد به خاطر دیدن چنین غم ها و نگرانی های این دو فرشته زندگی ام که دلیل زندگی کردن من بودند . با وارد شدن دکتر امیدی مادرم و پدرم ساکت شدند و من هم چشمانم را باز کردم . دوهفته پیش را به خاطر اوردم که دکتر امیدی را قسم دادم که حقیقت را اگر به پدر و مادرم نمیگوید به من بگوید تا حد عقل استفاده را در این لحظات بکنم و حرف او فقط یک کلمه بود "متاسفم دخترم"

دوستان مطالب هر روز بروز میشن من سعی میکنم هرروز مطالب رو بروز کنم ( حنانه صمدی)

منبع:hananehsamady16.avablog.ir


بازدید : 436امتیاز :3

برچسب ها:

Alinaseri,Ali-naseri,Asharealinaseri,Alinaserishaer,

علی ناصری ترانه سراه،تنظیم کننده وآهنگ سازی اشعارپارسی،علي ناصري شاعرونويسنده اشعارپارسي,علی ناصری دات آی آر،علی خط تیره ناصری دات آی آر،شعرجدیدعلی ناصری،همه ی اشعارعلی ناصری،وبسایت شعر،وبلاگ شعر،سایت شعر،وبلاگ جملات،سایت جملات،وبسایت جملات،وبلاگ شعروجمله،سایت شعروجمله،وبسایت شعروجمله، شعرهای جدیدوجمله های بامعنی،اشعارجدیدوجملات بامعنی،شعروجمله کوتا،جمله وشعرکوتا،جملات قشنگ،جملات زیبا،جملات غمگین،جملات شاد،جملات عاشقانه،جملات بامعنی،جملات عاشقونه، قشنگ ترین جملات،جملات جدید98،جمله جدید98،جملات عاشقانه کوتا،جملات عاشقونه کوتا،شعرعاشقونه کوتا،جملات عاشقونه زیبا،غزل عاشقونه،غزل عاشقانه،جملات عاشقانه شعر،زیباترین شعرهای روز،شعروجمله عاشقونه غمگین وشاد،جمله جدیدعاشقونه،جملات جدیدعاشقانه،جملات غمگین عاشقونه،جملات شادعاشقانه،جملات غمگین عاشقانه،جملات شادعاشقونه،جملات شادعاشقانه، جملات زیباعاشقانه،جملات عاشقانه، شعرباموضوع تنهایی،شعرغمگین تنهایی،شعرباموضوع تنهاگذاشتن کسی،شعرباموضوع برگشتن دوباره ی کسی،شعرشادباموضوع خوشحال بودن،شعرگریه آور،شعرغمگین که اشکتودربیاره،اشعارخیلی زیباعاشقونه،اشعارخیلی قشنگ عاشقونه،شعرهای خیلی زیبا،شعرهای خیلی قشنگ،جدیدترین اشعاروجملات،شعروجمله های قشنگ،شعروجمله های زیبا، شعرقشنگ،شعرزیبا،اشعارقشنگ،جملات قشنگ،اشعارزیبا،جملات زیبا، شعروجمله های عاشقانه،شعروجمله های عاشقونه،اشعاروجملات عاشقونه،اشعاروجملات عاشقانه،شعرشادعاشقانه،شعرغمگین عاشقانه،عاشقانه ترین شعروجملات،عاشقونه ترین شعروجملات،عاشقانه ترین شعرها وجمله ها،شعروجمله های غمگین، شعرعاشقانه غمگین جدید،شعرعاشقونه غمگین جدید،عاشقانه شعر،عاشقانه،عاشقانه جملات،عاشقانه جمله،شعرعاشقانه شادجدید،شعرعاشقونه شادجدید،اشعارشادوغمگین،شعرشادوغمگین،اشعاروجملات گریه آور، اشعارجدیدتوپ،شعروجمله های شاد،شعرغمگین،جمله غمگین،جملات غمگین،اشعارغمگین،اشعارشادعاشقانه،اشعارشادعاشقونه،اشعارغمگین عاشقونه،اشعارغمگین عاشقانه،شعردوبیتی،شعر2بیتی،شعردوبیتی غمگین،شعر2بیتی شاد،شعردو2بیتی عاشقانه،شعر2دوبیتی زیبا،شعر2دوبیتی قشنگ،اشعاردو2بیتی عاشقانه،اشعاردوبیتی زیبا،اشعاردوبیتی قشنگ،شادترین شعرهای عاشقونه،شادترین شعرهای عاشقانه،شادترین اشعارعاشقونه،شادترین اشعارعاشقانه،غمگین ترین شعرهای عاشقانه،غمگین ترین شعرهای عاشقونه،غمگین ترین اشعارعاشقونه،غمگین ترین اشعارعاشقانه، عاشقونه،عاشقانه ها، غمگین ترین اشعار،غمگین ترین شعرها،عاشقانه ترین جملات،عاشقونه ترین جملات،عاشقونه ترین شعرها،عاشقانه ترین شعرها،عاشقانه ترین اشعار،شعرشادجدید،اشعارشادجدید،جمله شادجدید،جملات شادجدید،شعرهای جدیدامروزی،شعرهای شاعران امروزی،اشعارجدیدامروزی،اشعارشاعران جدیدامروزی، اشعارجدید95،شعرجدید95،اشعارجدیدسال 95،شعرای جدید95، جمله بامعنی،جملات معنی دار،جمله های بامعنی،جملات بامعنی وشعرهای قشنگ عاشقانه، شعرپسرونه،شعر بانام شقایق، شعرای ناب جدید،اشعارناب جدید،جدیدترین اشعارناب،جدیدترین شعرهای ناب،گلچین ترین اشعار،گلچین ترین شعرها، گلچین ترین جملات،گلچین ترین جمله ها،متن عاشقونه،متن عاشقانه،گلچین ترین اشعارعاشقانه غمگین،گلچین ترین شعرهای عاشقانه غمگین،گلچین ترین اشعارعاشقونه غمگین،گلچین ترین شعرهای عاشقونه غمگین،زیباترین شعرهای عاشقانه،زیباترین اشعارعاشقانه،زیباترین شعرهای عاشقونه،زیباترین اشعار، عاشقونه،جدیدترین اشعارعاشقونه زیبا،شعرنوزیبا،اشعارنوقشنگ،اشعارنوزیبا،سوزناکترین اشعار،سوزناک ترین شعرها،سوزناک ترین جملات،سوزناک ترین جمله ها،سوزناکترین اشعاروجملات، ،جملات،شعر،اشعاروجملات، شعرفارسی،شعرپارسی،شعربه زبان فارسی،شعربه زبان پارسی،شعرهای فارسی،شعرهای پارسی، شعروادبیات فارسی، اشعارسپیدعاشقانه،شعرسپید،غمگین ترین اشعارسپید،شعر گله،شعرگله از دوست،
شعرگله از زمونه،شعرگله ازخدا،شعر گله از روزگار،شعرباموضوع ازدست دادن کسی،غزل عاشقانه،فروش زيباترين اشعار،فروش شعر،فروش شعرخیلی زیبا،فروش شعرخیلی قشنگ،فروش اشعارخیلی غمگین،فروش غمگین ترین اشعار،زیباترین شعرهابرای فروش،حرفه ای ترین شعرهاترانه هابرای فروش عاشقونه ترین شعرها ،فروش غمگين ترين اشعار،شادترین اشعاربرای فروش،رويايي ترين اشعاربراي فروش،فروش شعربراي آهنگ پاپ ورپ،فروش شعر،فروش آهنگ،خریدشعر،خریدوفروش شعر،ترانه غمگین،شعروجمله برای واتساپ،شعرشادوغمگین برای واتساپ ولاین شعربرای واتساپ ووایبر،گلچین ترین متن ترانه ها، شعرغمگین جدید،متن ترانه هاي عاشقانه علي ناصری،علی ناصري،علی ناصری کریموند،علی ناصری کریم وند،متن ترانه عاشقونه،متن شعر،متن ترانه های زیبا،ناصری کریموند،ناصری کریم وند،وبلاگ رسمی علی ناصری،وبلاگ رسمی علی شاعر، وبلاگ علی ناصری،سایت علی ناصری،وبسایت علی ناصری،بااحساس ترین اشعار،متن ترانه های عاشقونه،ترانه های ناب وجملات غمگین،متن ترانه های ناب،اشعارجدیدسال 95،اشعاروجملات عاشقانه غمگين وشاد،شعرهای احساسی، اشعارپرازاحساس،اشعارغمگین واحساسی،شعر گریه آور، اشعارکوتادوبیتی،اشعارکوتادوبیتی علی ناصری،اشعارکوتا2بیتی علی ناصری،اشعاردوبیتی وجملات،اشعارکوتاوجملات عاشقانه،اشعارکوتاوجملات بامعنی،جملات واشعارکوتا،علی ناصری شاعرازاصفهان،علی ناصری شاعرازشاهین شهر،2آموزش کیبوردارگ دراصفهان،استادجوان نوازنده ارگ درشاهین شهراصفهان،علی ناصری نوازنده،شاعران ایل موری،شاعران جوان موری،شاعران موری،شاعران ایل موری،شاعرموری،شاعران معروف ایل موری،شاعران مشهورایل موری،شاعران تیره های موری،انجمن شاعران اصفهان،انجمن شاعران جوان اصفهان،شاعران جوان،شاعران جوان ایرانی،شاعران جوان ایرانی،معروفترین شاعر،معروفترین شاعران،معروفترین شاعران ایران،معروفترین شاعران جوان،معروفترین شاعران جوان ایرانی،معروفترین شاعربختیاری،شاعربختیاری،شاعران حرفه ای بختیاری،شاعران غمگین نویس ایران،شاعران شادنویس ایران،شاعران خوب ایران،ترانه سراها،ترانه سراهای ایرانی،ترانه سراهای جوان،ترانه سراهای جوان ایرانی،ترانه سراهای مرد،ترانه سراهای پسر،شاعرهای ایرانی،شاعرهای جوان،شاعرهای پسر،شاعرهای مرد،شاعران پسر،شاعران مرد،شاعران حرفه ای،شاعران معروف،شاعران معروف ایرانی،شاعران معروف جوان،ترانه سراهای معروف،ترانه سراهای معروف ایرانی،ترانه سراهای جوان معروف،تصاویرترانه سراهای ایرانی،تصاویرترانه سراهای جوان،تصاویرترانه سراهای جوان ایرانی،وبلاگ شاعران جوان،سایت شاعر،شماره همراه شاعر،شاعران کشور،شاعران جوان کشور،استادشعر،بهترین استادشعر جوان،شاعران کم سن وسال،شاعران سن پایین،شاعران نوجوان،شاعران نوجوان پسرایرانی،ا،شاعران معروف جوان ایرانی،پسرای شاعرجوان ایرانی،پسرای شاعر معروف،بهترین شاعران ایرانی،بهترین شاعران جوان ایرانی،جوان ترین شاعر ایرانی،معروف ترین شاعرایرانی،معروف ترین شاعرجوان ایرانی،پسرای شاعر ایران،پسرای شاعرایرانی،بهترین شاعران بختیاری،شاعران لربختیاری،شاعران جوان لربختیاری،معروفترین شاعران بختیاری،شاعران مشهور،هنرمندان بختیاری،هنرمندان شاعربختیاری،هنرمندان شاهین شهر،شاعران شاهین شهر،هنرمندان شاعران اصفهان،هنرمندان جوان بختیاری،هنرمندان معروف بختیاری،هنرمندان معروف ایل بختیاری،جرای موسیقی درعروسی،اجرای موسیقی شماره خواننده،شماره خوانندگان جشن،شماره خوانندگان جشنی،شماره خوانندگان ایرانی،شماره خواننده گان کشور،شماره خوانندگان خوش صدا،شماره یه خواننده خوب،خواننده گان خیلی خوب ایرانی،بهترین خوانندگان ایران،اس ام اس های عاشقانه غمگین،اس ام اس های تنهایی،اس ام اس های غمگین جدایی،چطوری خواننده شویم،آموزش خوانندگی،چه چیزایی برای هنجره ماضرردارند،چه چیزایی به صدای ماضررمیرسانند،آموزش آوازخونی، آموزش سلفژ،آوازخوانی،تعریف سلفژ،سلفژچقدربه ماکمک میکند،سلفژچقدربه صدای ماکمک میکند،آیاکسی که صداش خوب نباشه سلفژوکلاس بهش کمک میکنه،سلفژبخشی ازموسیقی،چه چیزی به ماکمک میکنه تاصدای مابرای آوازخوانی خوب بشه،چگونه خواننده شویم،پرامکانات ترین چت روم فارسی درایران،یه چتروم خیلی شلوغ،پرافرادترین چت روم فارسی درایران،یه چت شلوغ،چت روم دوست یابی،چت دوست دختریابی،چت دوست پسریابی،چت روم شوهریابی،چت روم همسریابی،اولین وبزرگترین چت روم ایران،،افزایش بازدید،آی پی،افزایش بازدید واقعی،افزایش بازدید صد در صد واقعی،افزایش رتبه الکسا،افزایش رتبه جهانی،افزایش رتبه ایران، افزایش بازدید 100٪،برای افزایش بازدیدوبسایت چیکارکنیم،برای افزایش بازدیدوبلاگ چیکارکنیم،چیکارکنیم تابازدیدوبلاگمون افزایش پیداکنه،چیکارکنیم تا بازدیدوبباگمون چندبرابربشه،بهترین روش افزایش بازدیدوبلاگ،بهترین راه برای افزایش بازدیدوبلاگ،چیکارکنیم تاوبلاگمون پربازدیدبشه،راهای خیلی موثربرای بالابردن بازدیدوبلاگ،چگونه وبلاگمون روپربازدیدکنیم؟،چگونه وبلاگمان رادرصفحه اول گوگل قراربدیم،چگونه وبلاگمون روشلوغ وپربازدیدکنیم،چطوری بایدوبلاگ رودرصفحه اول گوگل قراربدیم، بهترین روش هابرای بالابردن آماربازدیدوبلاگ،پربازدیدترین وبلاگ، : چطوری دریه مدت کوتا چندکیلووزن اضاف کنیم؟چطوری چاق شویم وچاق بمونیم،چطوری یه اندام زیباداشته باشیم؟،بهترین راهابرای چاق شدن سری،بهترین راه هابرای افزایش وزن،چگونه چاق شویم،چگونه وزن اضاف کنیم،چاقی چه ضرری داره؟،اضاف وزن درکوتاترین زمان،چگونه دریه مدت کوتا خوش هیکل شویم،چگونه چاق شویم وچاق بمانیم،چطوری درکوتاترین زمان لاغرشویم،چیکارکنیم تالاغرشویم، بهترین روش برای لاغرشدن،چطوری براهمیشه لاغرشویم،ساده ترین روش برالاغرشدن،بهترین راه های لاغرشدن سریع،چگونه لاغرشویم؟،لاغرشدن خیلی سریع،راهای ساده برای کم کردن وزن،چگونه لاغرشویم ولاغربمانیم،کاهش وزن درکوتاترین زمان،لاغرشدن چه خوبی هاوضررهایی داره؟،وبلاگ های بازدیدبالا،وبلاگ های پربازدید، پربازدیدترین وبلاگ ها،لینک وبلاگ درهمه ی وبلاگ هابلاگ فامیهن بلاگ رزبلاگ آوابلاگ وبلاگدهی آوابلاگ وبلاگ دهی واپ ها وبلاگ دهی های ایران که مامدیریت میکنیم،لینک وبلاگ باوبلاگ های پربازدید،وبلاگ های بازدیدبالامیهن بلاگ،وبلاگ های پربازدیدبلاگفا،وبلاگ های بازدیدبالارزبلاگ،مطالب های مفید،مطالب های آموزنده،آموزش وبلاگ نویسی حرفه ای،آموزش وبلاگ نویسی ازاول تاآخر،مطالب سرگرم کننده،مطالب های عاشقونه ،مطالب آموزنده،مطالب قشنگ، مطالب زیبا،مطالب خیلی قشنگ، مطالب خیلی زیبا،مطالب واقعیت دنیا،مطالب علمی،مطالب علم روانشناسان،مطالب علم روان پزشگان،مطالب آموزنده،مطالب پندآموزی،سخنان بزرگان،حرفای بزرگان،مطالب جالب،مطالب عجیب،بهترین مطالب،زیباترین مطالب ها،یه سایت پرازمطالب قشنگ،یه وبلاگ پرازمطالب زیبا،قشنگترین مطالب آموزنده زیاد،زیباترین مطالب پندآموز وعلمی، مطالب های زیبا،شعربختیاری برای تبریک سال نو،پیام بختیاری برای سال نو،پیام تبریک سال جدید،پیام تبریک عید،متن خیلی قشنگ برای تبریک سال نو،متن خیلی زیبابرای تبریک سال جدید،متن عاشقانه برای تبریک سال نو،متن رفاقتی برای تبریک سال نو،پیام تبریک بهار،خوشگل ترین متن های تبریکی،خوشگل ترین متن پیام های تبریک سال نو،اس ام اس تبریک سال نو،شعرتبریک سال نو،شعربرای تبریک سال جدید،زیباترین شعرهای تبریکی،جملات زیبابرای تبریک سال نو،یه متن خیلی قشنگ برای تبریک سال نو،متن های محترمانه تبریک سال نو،شعربرای پیام،اس ام اس شعر،پیام شعر،smsشعر،اس ام اس جدید،پیام جدیدsmsجدید،اس ام اس عاشقونه غمگین،اس ام اس بختیاری،پیام جدیدبختیاری،اس ام اس لری بختیاری،پیام لری بختیاری،پیام به زبان بختیاری،معنی کلمات بختیاری،آموزش زبان بختیاری،پیام smsدرموردشکست عشقی،شعر عاشقونه غمگین برای پیام،شعرغمگین برای اس ام اس،اس ام اس شاددرمورددوست داشتن کسی،کدپیام خوش آمدگویی برای وبلاگ،کدپیام تبریک سال نو،کدپیام ورودی وخروجی وبلاگ،کدخوش آمدگویی وبلاگ،کدپیام سلام خوش آمدیدبراوبلاگ،کدپیام اخطار براوبلاگ،کدخوش آمدگویی برای سایت وبسایت، چطوری بفهمیم یه دخترمارادوست داره یانه،چطوری نگاه یه دختروبخونیم،چطوری علاقه ی دختروبفهمیم،وقتی یه دختردوستمون داره چطوری نشون میده،وقتی یه دختردوستمون داره چه عکس العملی نشون میده،وقتی یه دختربهمون خیره میشه نشونه چیه،چطوری خودمونوتودل یه دخترجاه کنیم? چطوری یه دختروعاشق کنیم،دخترهاعاشق چه کارهایی وچه حرفایی میشوند،دختراچطوری علاقشونونشون میدن؟،دخترعاشق چی پسرهامیشن،چطوری علاقه ی یه دختر روبفهمیم،چطوری بفهمیم یه دختربه ماعلاقه داره یانه،چطوری بفهمیم یه دخترعاشق ماهست یانه،چطوری بفهمیم یه نفرعاشقمون شده یانه،چطوری کسی روعاشق کنیم،چطوری بایدبفهمیم یه پسرقصدش ازدواجه یادوستی،آیاقصدپسرا ازدوستی چیه، چطوری بایدبفهمیم یه پسرعاشقمونه یانه،عشق پسر روچطوری بایدبفهمیم،چطوری بفهمیم کسی عاشقمون هست یانه،پسراچطوری علاقشونونشون میدن،چطوری خودمونوتودل همه جاکنیم،چیکارکنیم تاهمه عاشق ماباشن،چیکارکنیم تاپدرمادرمون مارودوست داشته باشند?،3چطوری یه دوست خوب باشیم برای دیگران،عکس های علی ناصری،عکس ازعلی ناصری،همه ی تصاویرهای علی ناصری دراینترنت،تصاویرعلی ناصری،علی ناصری تصاویر،عکس های جدیدعلی ناصری،تصاویرجدیدعلی ناصری، تصاویرجدید95،عکس جدید95،عکس،عکس های شاعران،عکس های شاعران ایرانی،عکس ازشاعران جوان ایرانی،عکس ازشاعران جوان ایران،عکس شاعران مردایرانی،عکس های شاعران ایران،عکس هنرمندان جوان ایرانی،عکس ازهنرمندان ایران،تصاویرازهنرمندان،هنرمندان ایرانی تصاویر،تصاویرهنرمندان،عکس هنرمندان ایران،تصاویرشاعرایرانی،تصاویرشاعران جوان ایرانی،تصاویرشاعران ایرانی،شاعران،تصاویرشاعران ایران،شاعران ایرانی،شاعران پسرجوان ایرانی،تصاویرشاعران مردایرانی،شاعران مردایران تصاویر،پسرشاعرتصاویر،تصاویر،چطوری بفهمیم یه پسرمارادوست داره؟،چگونه بفهمیم یه پسرمارادوست داره،چطوری باید بفهمیم یه پسرماروواسه ازدواج میخوادیادوستی؟راهای فهمیدن علاقه ی پسرابه ما،چطوری بفهمیم حرفای یه پسرراسته یادروغ؟چطوری یه پسر روعاشق خودمون کنیم؟پسرهاعاشق چی دخترامیشن؟دلیل دوست داشتن یه پسرازیه دخترساده چیه؟آیاپسرافقط عاشق زیبایی دخترمیشوند?چطوری بفهمیم یه پسری بهمون علاقه داره یانه،دلایل عاشق شدن مردا،دلیل عاشق شدن مردچیه،دلیل اصلی عاشق شدن مرداچیه،چرامرداعاشق میشن،مردعاشق چی میشه،دلیل اینکه مردعاشق میشه چیه،
چگونه بفهمیم پسری ازماخوشش آمده؟،چگونه بفهمیم دوست پسرمان دوستمان دارد،چگونه بفهمیم پسری قبلا رابطه داشته،از کجابفهمیم پسری باکره است،ازکجابفهمیم عاشق شدیم،چگونه پسری را عاشق خود کنیم،چگونه بفهمیم عاشق شده ایم،نام دخترانه،نام های دخترانه اصیل ایرانی،کل نام های دخترانه،همه ی نام های دخترانه،نام های پسرونه ودخترانه ایرانی،اسم اصیل ایرانی،اسم های اصیل ایرانی،اسم های قدیمی ایرانی،اسم های جدیدایرانی،اسم های قدیمی وجدیدایرانی،اسم های شاه نامه ای،همه ی اسم های اصیل ایرانی،کل اسم های ایرانی،لیست کامل اسم های اصیل ایرانی،اسم های دخترونه وپسرونه اصیل ایرانی،کل اسم های دخترانه،همه ی اسم های دخترانه،اسم های دخترانه ایرانی،معنی اسم ها،معنی اسم دخترانه،معنی کل اسم های دخترانه،معنای نام های دخترانه،اسم دخترانه بامعنی،نام های دخترانه همراه بامعنی،معنی اسم های ایرانی،همه ی اسم های دخترونه بامعنی آن ها،لیست کل اسم های دخترانه بامعنی آن ها،اسم های دخترانه اصیل ایرانی بامعنی،اسم دخترباریشه بختیاری،اسم دخترباریشه کردی،ترکی،عربی،فارسی،قدیم وجدید،نام های ایرانی،نام دخترونه،نام پسرونه،علی ناصری شاعرازشاهین شهر اصفهان،علی خط تیره ناصری دات آی آر،علی ناصری دات آی آر،دبلیو دبلیوعلی خط تیره ناصری دات آی آر،شعر شاد ایرانی،شعر غمگین ایرانی،شعر زیبا ایرانی، شعر قشنگ ایرانی،شعر عاشقانه ایرانی،شعر دوبیتی ایرانی،شعر 2بیتی ایرانی، اشعار شاد ایرانی،اشعار غمگین ایرانی،اشعار زیبا ایرانی،اشعار قشنگ ایرانی،اشعار عاشقانه ایرانی،

شعرهای احساسی,شعرهای احمد شاملو,شعرهای انگلیسی باترجمه فارسی,شعرهای ابراز علاقه و دوستت دارم,شعرهای بادبی طنز,شعرهای باحال عاشقانه,شعرهای بامعنی سنگین,شعرهای بامزه,شعرهای بسیار زیبا,شعرهای بچه گانه,شعرهای به یاد ماندنی,شعرهای بارانی زیبا و غمگین,شعرهای بی وفایی,شعرهای برفی,شعرهای بهاری قشنگ,شعرهای پاییزی,شعرهای پند آمو,زشعرهای پشت کامیونی,شعرهای پروین اعتصامی,شعرهای پر معنی,شعرهای تنهایی,شعرهای تنهایی عاشقانه,شعرهای تولد
شعرهای تکان دهنده,شعرهای تیکه دار,شعرهای تلخ,شعرهای تلخ جدایی,شعرهای جالب,شعرهای جدید عاشقانه,شعرهای جدید مریم,حیدرزاده,شعرهای جدایی,شعرهای جدایی از عشق,شعرهای جذاب,شعرهای چهارشنبه سوری,شعرهای چند بیتی,شعرهای حسین پناهی,شعرهای حافظ,شعرهای خداحافظی,شعرهای خاص,شعرهای خاطره انگیز,شعرهای خیانت به عشق,شعرهای خیلی غمگین,شعرهای دلتنگی,شعرهای دلتنگی عاشقانه,شعرهای دلنشین,شعرهای درباره مرگ,شعرهای دردناک,شعرهای رمانتیک,شعرهای رفتن,شعرهای رسول یونان,شعرهای زمستانی,شعرهای زیبا,شعرهای زیبای عاشقانه,شعرهای زیبا و کوتاه,شعرهای زیبا و ماندگار,شعرهای ,ورخانه ای,شعرهای سرشار از معنا,شعرهای سنگین و معنی دار,شعرهای سنگین و زیبا,شعرهای سربازی باحال,شعرهای شهریار حیدربابا,شعرهای شاد,شعرهای ضرب المثل درمورد ازدواج,شعرهای,ضد حال عاشقانه,شعرهای طنز عاشقی,شعرهای عاشقانه,شعرهای عاشقانه چند بیتی زیبا,شعرهای عاشقانه مریم حیدرزاده,شعرهای عاشقانه مخصوص آشتی کردن,شعرهای,عاشقانه رمانتیک,شعرهای عاشقانه عرفانی,شعرهای عاشقانه ترکی با ترجمه فارسی,شعرهای عاشقانه جدید,شعرهای عاشقانه غمگین,,شعرهای غمگین کوتاه,شعرهای غمگین دلتنگی,شعرهای غمگین تنهایی,شعرهای,فلسفی زیبا,شعرهای فیسبوکی,شعرهای فوق العاده زیبا,شعرهای کوتاه مریم حیدرزاده,شعرهای کوتاه و زیبا
شعرهای کوتاه عاشقانه
شعرهای گریه دار,شعرهای لیلی و مجنون,شعرهای لالایی ,آدرس جاهای دیدنی اصفهان،آدرس مکان های دیدنی اصفهان،جاهای قشنگ اصفهان،دیدنی ترین مکان های اصفهان،مکان های خیلی قشنگ اصفهان،مکان های زیبا اصفهان،چه مکان های اصفهان دیدنی هست، آستارباستانی اصفهان آدرس جاهای دیدنی اصفهان،آدرس کل جاهای استان اصفهان،آدرس جاهای دیدنی کل استان اصفهان، موزه هنرهای معاصر اصفهان،جهای دیدنی اطراف اصفهان،تبلیغات بنری درسایت های معروف،تبلیغات بنری درسایت های شلوغ،تبلیغات بنری درسایت های تبلیغاتی،تبلیغات بنری درسایت های پربازدید،تبلیغات بنری درسایت های بازدیدبالا،تبلیغات درسایت های معروف،تبلیغات درسایت های پربازدید،پربازدیدترین سایت برای تبلیغات،معروف ترین سایت هابرای تبلیغات،درج بنر درسایت های معروف وپربازدید،لینک بنردرسایت های پربازدیدومعروف،درج بنرباقیمت مناسب درسایت های پربازدید،سایت های بازدیدبالا برای تبلیغات،سایت های بازدیدبالا،سایت های پربازدید،سایت های معروف،سایت های شلوغ،سایت های رایگان،تبلیغات درسایت های معروف،تبلیغات درسایت های شلوغ،تبلیغات درسایت های پربازدید،تبلیغات درسایت های بازدیدبالا،تبلیغات درسایت های معروف درگوگل،سایت های تبلیغاتی،سایت های تبلیغاتی معروف،سایت های تبلیغاتی پربازدید،سایت های تبلیغاتی بازدیدبالا،پربازدیدترین سایت ها ایران،شلوغ ترین سایت های تبلیغاتی ایران،سایت های بازدیدبالا ایران،سایت های پربازدیدایران،برترین سایت های تبلیغاتی،برترین سایت های ایران،تبلیغات درسایت های معروف جهانی،تعرفه تبلیغات درسایت های پربازدید،تعرفه تبلیغات درسایت های بازدیدبالاومعروف،تبلیغات درسایت های پربازدیدباکمترین حذینه،سایت پربازدیدبرای تبلیغات اینترنتی،سایت بازدیدبالا برای تبلیغات اینترنتی،تبلیغات اینترنتی،بهترین مکان برای تبلیغات اینترنتی،بهترین روش برای تبلیغات اینترنتی،گذاشتن تبلیغات درسایت،گذاشتن بنرتبلیغاتی درسایت ها،گذاشتن بنرتبلیغاتی دروبلاگ ها،فال حافظ،فال گیری حافظ،فال گیری،تالعه بینی،گرفتن تالعه،گرفتن فال حافظ،فال اینترنتی،بهترین فال،بهترین فال اینترنتی،استخاره،استخاره اینترنتی،استخاره باقران،
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به جدید ترین اشعارعاشقانه شادوغمگین است.