اشعار عاشقانه بختیاری

اشعارعاشقانه بختیاریعشق موتو واتیات روزومه کردی چی شوت

قلبمه خنجرنزن واحرف رهدن سرلوت.

مر احساس بازی داره که توایخوی بازی کنی
عاشق و دیوونتوم مو اماتوناز ایکنی

دل مونه خون نکن ای توعشق آخرم
هرکاری که ایکنم فکرت نیروه زه سرم

عشق آخرمونی تو ای به قربون تیات
بیونشکن قلب مونه یه عمری نشسته وه پات

مرتیات چه داره کافرکه مونه دیوونه کرد.
غم توچی تیربرنو قلبمه نشونه کرد

پاره پاره کرده قلبم تیرغم عشق تو
اشنیدم که مونه نیخوی تش غم قلبمه سوهد


آهنگ عشق مو ازعلی ناصری


منبع: asharbakhtiari.lineblog.ir

بازدید : 2843امتیاز :3

شعربختیاری جدید


خدایا دل شکسته ی یارم وبی هم نفس

غیرتوکسینه ندارم به فریادم برس


زیتربرس که دی آخرای نفس هامه

یابل جون بنم شایدجون دادن سزامه


متن آهنگ دلشکسته یارم از علی ناصری


اشعار بیشتر لری بختیاری

شعربختیاری بانام عشم مو

شعربختیاری بانام احساس


منبع: asharbakhtiari.lineblog.ir


بازدید : 2681امتیاز :3

اشعاربختیاری


یابیوبزن به دارم یابیوبرس به دادم

پشیمونم نکن که دلمه به تودادم

رهدی ومنده عشقت اویدبلای جونم
سوبه تیامونشته که یام تونه بجورم

رهدی وخنده هاتومندن هنی به یادم
نفس بی تونمنده کی خوی رسی به دادم

قاصدک اوید وزتوخورسی مونورده
یه روزایای که قلبم بی تودی جون سپرده

گودی ایروم وایام دونستم که بهونه ی
قلب توبی بفابیدنه تقصیرزمونه ی

رهدی ومنده جاتومین دل موخالی
دی مردمه زه دیریت سیچه احساس نداری

متن آهنگ بختیاری احساس ازعلی ناصری
منبع: asharbakhtiari.lineblog.ir

بازدید : 2463امتیاز :3

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به علی ناصری،شاعران جوان ایرانی،علی ناصری شاعر،اشعارعاشقانه جدید است.