مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت آغاز شد
رئيس هيات مديره شرکت سرمايه‌گذاري استان تهران اعلام کرد: مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت بين شاغلين دستگاه هاي اجرايي، بازنشستگان کشوري و لشکري آغاز شده است.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،‌ "محمدجواد شيخ" افزود:
تاکنون براي 41 ميليون نفر دعوتنامه سهام عدالت ارسال شده که از اين ميان 37 ميليون نفر براي دريافت سهام به شرکت‌هاي سرمايه گذاري مراجعه و ثبت نام کرده اند.
وي اظهار داشت: تاکنون از اين مرحله سود سهام بين کارکنان و بازنشستگان وزارت آموزش
و پروش پرداخت شده است.
شيخ با بيان اينکه توزيع سهام عدالت بين 37 ميليون ايراني يکي از بزرگترين خدمات دولت است، تصريح کرد: در مرحله اول براي 8 ميليون و 530 هزار و 849 نفر از مددجويان و خانواده هاي تحت حمايت مراکز حمايتي مانند بهزيستي و کميته که از اين تعداد هفت ميليون و 109هزار و 345 نفر سهام خود را دريافت کرده اند.
وي ادامه داد: در مرحله دوم نيز براي 17 ميليون و 108 هزار و 585 نفر روستايي دعوتنامه صادر شد که از اين تعداد 16 ميليون و 205 هزار و 299 نفر با مراجعه به شرکت هاي سرمايه گذاري سهام خود را دريافت کردند.
به گفته رئيس هيات مديره شرکت سرمايه‌گذاري استان تهران، درمرحله سوم نيز از 13 ميليون و 874 هزار و 391 دعوتنامه اي که براي شاغلين دستگاه هاي اجرايي، بازنشستگان کشوري، لشکري و تامين اجتماعي صادر شد 12 ميليون و 302 هزار و 570 نفر براي دريافت سهام عدالت مراجعه کرده اند.
شيخ اضافه کرد: در مرحله چهارم نيز تاکنون براي يک ميليون 309 هزار و 690 نفر از ايثارگران
دعوتنامه ارسال شده که يک ميليون و 179 هزار و 725 نفر براي دريافت سهام عدالت مراجعه کرده اند.
وي با بيان اينکه در مرحله پنجم براي ساير اقشار شامل خبرنگاران، زنان کارگر سرپرست خانوار، کارکنان ستادهاي نماز جمعه،طلاب و خدام مساجد دعوتنامه ارسال شده است، اظهار داشت: از 253 هزار و 723 نفري که برايشان دعوتنامه ارسال شده 205 هزار و 445 نفر براي ثبت نام و دريافت سهام به شرکت هاي مربوطه مراجعه کرده اند.
رئيس هيات مديره شرکت سرمايه‌گذاري استان تهران افزود: کار يکسري اقشار مانند قاليبافان شهري، شهرداري هاي سراسر کشور و فعالان قرآني، مددجويان تحت پوشش مراکز
پس ازخروج از زندان دعوتنامه ارسال شده و توزيع دعوتنامه سهام عدالت براي زنان سرپرست خانوار بي بضاعت شهري و کارکنان و مددجويان تخت پوشش موسسات خيريه درحال انجام است.
شيخ در ارتباط با پرداخت سود سهام عدالت توزيع شده نيز تاکيد کرد: تاکنون براي دو مرحله
يعني عشاير و روستاييان و خانواده هاي تحت حمايت بهزيستي و کميته امداد امام خميني(ره) سود سهام عدالت توزيع شده است
منبع rasekhoon.net