لینک وبلاگ در وبلاگ های پربازدیدومعروف


لینک وبلاگ شمادرهمه ی وبلاگ های بازدیدبالادرپرشین بلاگ،

رویابلاگ،رزبلاگ،بلاگفا،ملت بلاگ،بهاربلاگ،ایران اس کی،فول بلاگ،

لوکس بلاگ،میزبان بلاگ،پارس بلاگ،بیربلاگ،که مامدیریت میکنیم

همه ی وبلاگ های مامعروف و پربازدیدهستند.

هزینه:20,000تومان

درصورتی که شماآدرس Www.Alinaseri.ir را در وبلاگ خود لینک کنید

ماهم وبلاگ شمارادریکی ازوبلاگ هامون رایگان لینک میکنیم.

بازدید : 5899امتیاز :3

مطالب وجملات علمی،آموزنده،داستان و... خیلی قشنگ
هروقت تونستی به کسی آرامش بدی یعنــی توعـاشـقــــی
عـشـقـی کـه ارامـش مـعــشـوقـشــو بــگــیــره
عشــق نــیــست
خــودخــواهــیــه ، خــودخـــواهــی...


علم روانشناسی میگه:

وقتی یک نفر خیلی میخندد..حتی برای چیزهای احمقانه و پیش پا افتاده ..
بدانید او از درون عمیقا غمگین است!!

اگر یک نفر خیلی میخوابد.. بدانید "تنهاست"

اگر یک نفر کم حرف میزند..سریع حرفش را میگوید و دوباره سکوت میکند.. ب
دانید "رازی" در سینه دارد

وقتی یک نفر نمیتواند گریه کند بدانید "ضعیف" است
وقتی یک نفر با یک روال غیر عادی و زیاد غذا میخورد بدانید" تحت تنش " است
وقتی یک نفر برای چیزهای کوچک گریه میکند"معصوم"است
اما..
وقتی یک نفر به خاطر چیزهای کوچک"عصبانی" میشود
یعنی درگیر "دوست داشتن از "ته قلب" است.

ده جمله زیبا


‏) ﺍﺯ ﺯﺷﺖ ﺭﻭﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﺁﻧﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻝ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﯼ؟
ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺻﻒ ﮐﻤﺎﻝ
.
۲ ‏) ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺩ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻦ
.
۳ ‏)ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ ، ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺖ !
.
۴ ‏) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺵ ، ﭼﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﺭﯾﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺸﺸﺎﻥ
ﻧﯿﺴﺖ !!
.
۵ ‏) ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻘﺮ، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﻣﮑﻦ
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻧﮑﻦ !
.
۶ ‏) ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺎﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺳﺎﺯﯼ ﻧﺮﻗﺼﯿﺪ
.
۷ ‏) ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺭﯾﺰﻩ ﻫﺎ ﮐﺮﺩ
.
۸ ‏)ﺷﺠﺎﻋﺖ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﺘﺮﺱ ، ﺑﻠﺮﺯ ، ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭ
‏) ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﯼ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺕ
ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ
.
۱۰ ‏) ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ :
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ . ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ
ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ... .


شیوانا مردآهنگر
زن خانه وقتی بسته های غذا و پول را دید شروع کرد به بدگویی از همسرش و گفت :
ای کاش همه مثل شما اهل معرفت و جوانمردی بودند. شوهر من آهنگری بود ، که از روی بی عقلی دست راست و نصف صورتش را در یک حادثه در کارگاه آهنگری از دست داد
و مدتی بعد از سوختگی علیل و از کار افتاده گوشه خانه افتاد تا درمان شود.
وقتی هنوز مریض و بی حال بود چندین بار در مورد برگشت سر کارش با او صحبت کردم ولی به جای اینکه دوباره سر کار آهنگری برود می گفت که دیگر با این بدنش چنین کاری از او ساخته نیست و تصمیم دارد سراغ کار دیگر برود .
من هم که دیدم او دیگر به درد ما نمی خورد ، برادرانم را صدا زدم و با کمک آنها او از خانه و دهکده بیرون انداختیم تا لا اقل خرج اضافی او را تحمل نکنیم .
با رفتن او، بقیه هم وقتی فهمیدن وضع ما خراب شده از ما فاصله گرفتن و امروز که شما این بسته های غذا و پول را برایمان آوردید ما به شدت به آنها نیاز داشتیم .
ای کاش همه انسانها مثل شما جوانمرد و اهل معرفت بودند!
شیوانا تبسمی کرد و گفت :
حقیقتش من این بسته ها را نفرستادم . یک فروشنده دوره گرد امروز صبح به مدرسه ما آمد و از من خواست تا اینها را به شما بدهم و ببینم حالتان خوب هست یا نه !!؟ همین!
شیوانا این را گفت و از زن خداحافظی کرد تا برود در آخرین لحظات ناگهان برگشت و ادامه داد : راستی یادم رفت بگویم که دست راست و نصف صورت این فروشنده دوره گردهم سوخته بود
----------------------------------------------------------
تحلیل تاریخی
سرزمین ﺁﺭﻳﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻗﻮﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ :
-1 ﻣﺎﺩﻫﺎ
-2 ﭘﺎﺭﺕ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﺩﯼ ﺣﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﺭﺗﯽ !...
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺪﻧﺪ :
-1 ﺍﺷﮑﺎﻧﻴﺎﻥ : ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﺩﺭﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺷﮏ ﻣﻴﺮﻳﺰﻧﺪ !
.2 ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻥ : ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ ﺑﺮﺩﻧﺪ، ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !
.3 ﺻﻔﻮﯾﺎﻥ : ﺍﻣﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ .ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﺻﻒ ﻣﺮﻍ ﻭ ﺗﺎﻳﺪ ﻭﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﻫﺴﺘﯿﻢ !!
؟
ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺪﺭﻭﺩ
چهل روز
چقد طول میکشه تا این فقر تموم شه بابا ؟
* چهل روز پسرم
* یعنی بعد چهل روز پولدار میشیم بابا ؟
* نه پسرم بهش عادت می کنیم ...سلامتی پسری که ...
با چشم های خیس وارد ساندویچــــی بغل
"تالارعروسـی" شد و گفت: ...
امشب عروسی " عشقمه " بنـدری بذار
قوانینی که نیوتن از قلم انداخت !!!
قانون صف:
اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد شد.
قانون تلفن:
اگر شما شماره‌ای را اشتباه گرفتید، آن شماره هیچگاه اشغال نخواهد بود.
قانون تعمیر:
بعد از این که دست‌تان حسابی گریسی شد، بینی شما شروع به خارش خواهد کرد.
قانون کارگاه:
اگر چیزی از دست‌تان افتاد، قطعاً به پرت‌ترین گوشه ممکن خواهد خزید.
قانون معذوریت:
اگر بهانه‌تان پیش رئیس برای دیر آمدن پنچر شدن ماشین‌تان باشد، روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشین‌تان، دیرتان خواهد شد.
قانون حمام:
وقتی که خوب زیر دوش خیس خوردید تلفن شما زنگ خواهد زد.
قانون روبرو شدن:
احتمال روبرو شدن با یک آشنا وقتی که با کسی هستید که مایل نیستید با او دیده شوید افزایش می یابد.
قانون نتیجه:
وقتی می‌خواهید به کسی ثابت کنید که یک ماشین کار نمی کند، کار خواهد کرد.
قانون بیومکانیک:
نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد
---------------------------------------
متاسفم

متاسفم برای جامعه بشریت

جامعه ای که میگوید:

پسری که پول ندارد

و دختری که زیبا نیست

حق عاشق شدن ندارن

بعضی ها
بعضیام مثه هندزفــری میمونن،
هارت و پورتشون فقط توگــوش ماست
وگرنه واسه بقیه صدای پشــه هم نیستن . . .

حکایت شیری که عاشق آهوشد
شیر نری دلباخته‏ی آهوی ماده شد.
شیر نگران معشوق بود و می‏ترسید بوسیله‏ حیوانات دیگر دریده شود.
از دور مواظبش بود…
پس چشم از آهو برنداشت تا یک بار که از دور او را می نگریست،
شیری را دید که به آهو حمله کرد. فوری از جا پرید و جلو آمد.
دید ماده شیری است. چقدر زیبا بود، ...
گردنی مانند مخمل سرخ و بدنی زیبا و طناز داشت.
با خود گفت: حتما گرسنه است. همان جا ایستاد و مجذوب زیبایی ماده شیر شد.
و هرگز ندید و هرگز نفهمید که آهو خورده شد…

دختروپیرمرد
فاصله دختر تا پیر مرد یک نفر بود ؛ روی نیمکتی چوبی ؛ روبه روی یک آب نمای سنگی .
پیرمرد از دختر پرسید :

- غمگینی؟
- نه .
- مطمئنی ؟
- نه .
- چرا گریه می کنی ؟
- دوستام منو دوست ندارن .
- چرا ؟
- جون قشنگ نیستم .
- قبلا اینو به تو گفتن ؟
- نه .
- ولی تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم .
- راست می گی ؟
- از ته قلبم آره
دخترک بلند شد پیرمرد را بوسید و به طرف دوستاش دوید ؛ شاد شاد.
چند دقیقه بعد پیر مرد اشک هاش را پاک کرد ؛ کیفش را باز کرد ؛ عصای سفیدش را بیرون آورد و رفت !!!


داستان قشنگ
ﻣﻌﻠﻢ سر كلاس فارسي ﺍﺳﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ کرﺩ. ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺎی ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻓﺖ. ﻣﻌﻠم گفت:ﺷﻌﺮ بنی ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ.
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺷﺮﻭﻉ کرﺩ:
بنی ﺁﺩﻡ ﺍﻋﻀﺎی یکدیگرﻧﺪ که ﺩﺭ ﺁﻓﺮینش ﺯ یک ﮔﻮﻫﺮﻧﺪ
ﭼﻮ ﻋﻀﻮی ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺩﮔﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ
ﺑﻪ ﺍینجا که ﺭسید ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ. ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: بقیه ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ!
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ: یادم نمی آید.ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: یعنی چی؟ این ﺷﻌﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍنستی ﺣﻔﻆ کنی؟!
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ: ﺁخه مشکل ﺩﺍﺷﺘﻢ. ﻣﺎﺩﺭﻡ مریض ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﭘﺪﺭﻡ ﺳﺨﺖ کار می کند ﺍﻣﺎ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻣﻦ باید کارهای ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻢ ﻭ ﻫﻮﺍی ﺧﻮﺍﻫﺮ برادرهایم ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ببخشید.
ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: «ببخشید! همین؟! مشکل ﺩﺍﺭی که ﺩﺍﺭی، باید ﺷﻌﺮ ﺭﻭ ﺣﻔﻆ می کردی. مشکلات ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ نمیشه!»
ﺩﺭ این ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ:

ﺗﻮ که ﻣﺤﻨﺖ دیگران بی غمی نشاید که ﻧﺎﻣﺖ ﻧﻬﻨﺪ آدمی
......


داستان جالب یک خانم باهوش
یه روز یه زن و مرد ماشینشون تصادف ناجوری میکنه و هر دو ماشین به شدت داغون میشه، ولی هر دو نفر سالم میمونن.
وقتی که از ماشینشون پیاده میشن و صحنه تصادف رو میبینن، مرد میگه:
- ببین چیکار کردی خانم! ماشینم داغون شده!
- آه چه جالب، شما یه مرد هستید!
مرد با تعجب میگه:
- بله، چطور مگه؟
- چقدر عجیب! همه چیز داغون شده ولی ما دو نفر کاملاً سالم هستیم!
- منظورتون چیه؟
- این باید نشونه ای از طرف خدا باشه که اینجوری با هم ملاقات کنیم و آشنا بشیم!
مرد با هیجان زیادی میگه:
- اوه بله، کاملاً موافقم! این حتماً نشونه خوبیه!
زن دوباره نگاهی به ماشین میکنه و میگه:
- یه معجزه دیگه! ماشین من کاملاً داغون شده ولی این بطری مشروب کاملاً سالمه! این یعنی باید این آشنایی رو جشن بگیریم!
- بله بله، حتماً همینطوره! کاملاً موافقم!
زن در بطری رو باز میکنه و به طرف مرد تعارف میکنه، مرد هم بطری رو تا نصف سر میکشه و برمیگردونه به زن.
ولی زن در بطری رو میبنده و دوباره برمیگردونه به مرد! مرد با تعجب میگه:
- مگه شما نمینوشین؟
زن با شیطنت خاصی میگه:
- نه عزیزم، فکر کنم الان بهتره منتظر پلیس باشیم!!!

حقایق جالبی از زندگی

حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند


حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند


تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد


یک لبخند از طرف تو میتواند موجب شادی کسی شود،
حتی کسانی که ممکن است تو را دوست نداشته باشند


هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند


تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی


یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی
وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود

وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن،
شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای


همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آنها بیان کن،
وقتی آنها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند احساس بهتری خواهی داشت

وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آنها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

مردیعنی

این متن یکی از دوستانه که میگه:
در ذهن زنانه من،
مرد یعنی بوسه ای از روی دوست داشتن، بدون اندکی شرم...
مرد یعنی کوه بودن، پر از سخاوت، پر از حیای مردانه...
کاش در واقعیت هم همینطور بود...


عشق


عشق آدم را داغ میکند،
دوست داشتن آدم را پخته!
هر داغی یک روز سرد میشود،
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیکند


عشق


عشق لذّتی اغلب مثبت است که موضوع آن زیبایی است، همچنین احساسی عمیق،
علاقه‌ای لطیف و یا جاذبه‌ای شدید است که محدودیتی در موجودات و مفاهیم ندارد
و می‌تواند در حوزه‌هایی غیر قابل تصور ظهور کند.
عشق و احساس شدید دوست داشتن، معانی زیادی را در بر دارد.
در بعضی از مواقع، عشق بیش از حد می‌تواند شکلی تند و غیر عادی به خود بگیرد
که گاه زیان آور و خطرناک است و گاه احساس شادی و خوشبختی می‌باشد.
اما در کل عشق باور و احساسی عمیق و لطیف است که با حس صلح‌دوستی
و انسانیت در تطابق است. عشق نوعی احساس عمیق و عاطفه در مورد دیگران
یا جذابیت بی انتها برای دیگران است. در واقع عشق را می‌توان یک احساس ژرف
و غیر قابل توصیف انسانی دانست که فرد آنرا در یک رابطه دوطرفه با دیگری تقسیم می‌کند
. با این وجود کلمه «عشق» در شرایط مختلف معانی مختلفی را بازگو می‌کند: علاوه بر عشق رمانتیک
که آمیخته‌ای از احساسات و میل جنسی است، انواع دیگر عشق مانند عشق عرفانی و عشق افلاطونی،
عشق مذهبی، عشق به خانواده را نیز می‌توان متصور شد، درواقع این کلمه را می‌توان در مورد
علاقه به هر چیز دوست داشتنی و فرح بخش، مانند فعالیت‌های مختلف و انواع غذا به کار برد
توصیه هایی برای از بین رفتن ترس از موفقیت

به این توصیه ها برای از بین رفتن ترس از موفقیت توجه کنید:
1) بزرگترین گناه ترس است،به خصوص ترس از موفقیت

2)نقاط قوت خود و دیگران را تقویت کنید

3)فکر خود را برای کارهایی که انجام میدهید تقویت کنید

4)میل خود را برای کاری که انجام میدهید تقویت کنید

5)شانه خالی نکنید،دست روی دست نگذارید،از مسئولیت نترسید و اولین قدم را بردارید

6)برای خود ارزش بیشتری قائل شوید و خودتان را دوست بدارید

7)همیشه به خود بگویید خطر دست روی دست گذاشتن، از شکست خوردن بیشتر است

_________________________________________

اون لحظه که گفتی یکی بهتر از تو رو پیدا کردم
یاد اون روزایی افتادم که به صدتا بهتر از تو
می گفتم من بهترینو دارم
.
.
.
به من می گفت:انقدر دوستت دارم که اگه بیمیر...میمیرم..
باورم نمی شد...فقط یک امتحات ساده گفتم:بمیر
سالهاست در تنهایی پژمرده ام کاش امتحانش نمی کردم
.
.
.
عشق مثل اب میمونه می تونی اونو تو دستت قایمش کنی
اخرش یه روز دست تو باز می کنی میبینی نیست
قطره قطره چکید بی اینکه تو بفهمی اما دستت پر از خاطرست...

جمله درمورد دوست داشتن مادر

مادرم
سرم را نه ظلم میتوان خم کند،نه مرگ،
نه ترس سرم فقط برای بوسیدن دستهای تو خم میشود
مادرم...

ساده که باشی
همه چیز خوب میشه
خودت
غمت
مشکلت
غصه ات
هوای شهرت
آدمهای اطرافت
حتی دشمنت
یک آدم ساده که باشی
برایت فرقی نمیکند که تجمل چیست
که قیمت تویوتا لندکروز چند است
فلان بنز آخرین مدل ، چند ایربگ دارد
مهم نیست
نیاوران کجاست
شریعتی و پاسداران و فرشته و الهیه
کدام حوالی اند
رستوران چینی ها
گرانترین غذایش چیست
ساده که باشی
همیشه در جیبت شکلات پیدا میشود
همیشه لبخند بر لب داری
بر روی جدولهای کنار خیابان راه میری
زیر باران ، دهانت را باز میکنی و قطره قطره مینوشی
آدم برفی که درست میکنی
شال گردنت را به او میبخشی
ساده که باشی
همین که بدانی بربری و لواش چند است
کفایت میکند
نیازی به غذای چینی نیست
آبگوشت هم خوب است
ساده که باشی
آدمهای ساده را دوست داری که
بوی ناب آدم میدهند
___________________________
متن قشنگ

هنوز نفس میکشم،

غریبه نیستم، نفس‌هایم را خفه نکنید،

بر سرم حجاب مالکیت ...نکشید،

عروسک نیستم...

طاقچه‌ای هم نیست که بر سر آن بنشینم که نگاهم کنید...

بازی‌های بی‌ محتوای زن و مرد تمام شد...

اگر پا به پا نمیایی‌...

دست به دستم نکن...

دوستم داشته باش برای آنچه که هستم،

نه آنچه که تو می خواهی
-------------------------------------
فقط من
همیشه در ریاضیات ضعیف بودم

سالهاست

دارم حساب میکنم

چگونه من بعلاوه تو

شد فقط من
-------------------------------------------
حقیقت تلخ

هیسسسسسسسسسس...! میخوام چند ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻟﻢ بگم
...................... اﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ
! ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ ﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
……………………!! ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﯾﺦ ﮐﺮﺩ،
ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﻡ!ﺟﯿﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻧﺪ .…………....
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻧﮕﺎﻫﻤﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﮕﯿﺮ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻡ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻡ
……….............! ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؟ ﺣﺮﻑ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺎﺭﻩ، ﭘﻮﻝ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺎﺭﻩ،
ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺎﺭﻩ؛ ﻭﻟﯽ ﻣﺤﺒﺖ " ﺧﯿﺎﻧﺖ" ﻣﯿﺎﺭﻩ
! ……………………… ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺮﻭﺩ
ﻫﻮﺍﻯ ﺳﺮﺩ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻫﻮﺍﻯ ﺩﯾﮕﺮﻯ ﺩﺭﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ!!! ……………………
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺩ ! ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ..................!

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﯾﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺑﺎﺯ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﻢ ﻭ ﻣﯽ ﭘﺎﻡ !.... ﭼﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ،
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ...

ﺑﻌﻀﯽ ﺯﺧﻤﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻧﺶ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﮐﻨﯽ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﮏ ﺑﭙﺎﺷﯽ
ﺗﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ…

ﮐﺎﺵ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻼﻏﯽ ﮐﻪ " ﺩﻝ" ﺩﺍﺭﺩ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ "ﻃﺎﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ" ﺩارد

کلاس فلسفه

یه روز استاد فلسفه میاد سر کلاس و به دانشجوهاش میگه:
امروز میخوام ازتون امتحان بگیرم ببینم درس هایی رو که تا حالا بهتون دادم خوب یاد گرفتین یا نه....؟
بعد یه صندلی میاره و میزاره جلوی کلاس و به دانشجوهاش میگه:
با توجه به مطالبی که تا به امروز بهتون درس دادم ثابت کنید که این صندلی وجود نداره....!
دانشجوها به هم نگاه کردن و شروع کردن به نوشتن روی برگه
بعد از چند لحظه یکی از دانشجوها برگشو داد و از کلاس خارج شد
روزی که نمره ها اعلام شده بود، بالاترین نمره رو همون دانشجو گرفته بود،
اون فقط روی برگه اش نوشته بود:
کدوم صندلی؟

.....

ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﯽ ﺍﺣﺴـﺎﺱ

ﻫﻤﻮﻥ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﮐﺮﺩﻥ ,

ﺁﺧﺮﺵ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻪ ﮐﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺵ....

کوروش کبیر

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ

ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ , ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺭﻧﺞ ﺍﺳﺖ !.. ﭘﺲ

ﺍﮔﺮ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺵ

چهارجمله زیبا

خدایا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک… عجیب اینست که تو به این بزرگی، من به این کوچکی را هیچگاه فراموش نمی کنی، اما من به این کوچکی، تو به این بزرگی را گاهی فراموش می کنم…!
——————————————-
اینجــــا ، عشــــق قنـــــدیـــــل می بنـــــدد ، بــــا ایـــن واژه هــــای یــــخ زده ! نگفتـــــه بــــودی،دمـــــای،نبـــــودَنتـــــ زیــــرصفــــر استـــــ ...
——————————————-
ﺯﺧــــــﻢ ﻫــﺎیت را ﭘﻨﻬــــان ﮐــﻦ ..!! ﺍﯾﻨﺠــﺎ ﻣـــﺮﺩﻡ ! ﺯﯾــﺎﺩﯼ ﺑـﺎ ﻧـﻤـــﮏ ﺷـــﺪﻥ …
——————————————-
در عجبم….!! راننده نیستم…..!! اما هر کس به من میرسد….. مسافر است….!!!
——————————————-
مــی دانـــی اگـــر هنوز هم تو را آرزو می کنم برای بـی آرزو بودن من نیستـــ !! شــایـــــد آرزویــی زیبـــاتــر از تـــ ــــو ســراغ ندارم

وکیل خسیس

مسئولین یک مؤسسه خیریه متوجه شدند که وکیل پولداری در شهرشان زندگی می‌کند و تا کنون حتی یک ریال هم به خیریه کمک نکرده است. پس یکی از افرادشان را نزد او فرستادند..
مسئول خیریه: آقای وکیل ما در مورد شما تحقیق کردیم و متوجه شدیم که الحمدالله از درآمد بسیار خوبی برخوردارید ولی تا کنون هیچ کمکی به خیریه نکرده‌اید. نمی‌خواهید در این امر خیر شرکت کنید؟

وکیل: آیا شما در تحقیقاتی که در مورد من کردید متوجه شدید که مادرم بعد از یک بیماری طولانی سه ساله، هفته پیش درگذشت و در طول آن سه سال، حقوق بازنشستگی‌اش کفاف مخارج سنگین درمانش را نمی‌کرد؟ زود قضاوت کردید؟
مسئول خیریه: (با کمی شرمندگی) نه، نمی‌دانستم. خیلی تسلیت می‌گویم.
وکیل: آیا در تحقیقاتی که در مورد من کردید فهمیدید که برادرم در جنگ هر دو پایش را از دست داده و دیگر نمی‌تواند کار کند و زن و 5 بچه دارد و سالهاست که خانه نشین است و نمی‌تواند از پس مخارج زندگیش برآید؟زود قضاوت کردید؟
مسئول خیریه: (با شرمندگی بیشتر) نه . نمی‌دانستم. چه گرفتاری بزرگی ...
وکیل: آیا در تحقیقاتتان متوجه شدید که خواهرم سالهاست که در یک بیمارستان روانی است و چون بیمه نیست در تنگنای شدیدی برای تأمین هزینه‌های درمانش قرار دارد؟ زود قضاوت کردید؟
مسئول خیریه که کاملاً شرمنده شده بود گفت: ببخشید. نمی‌دانستم اینهمه گرفتاری دارید ...
وکیل: خوب. حالا وقتی من به اینها یک ریال کمک نکرده‌ام شما چطور انتظار دارید به خیریه شما کمک کنم؟
باز هم زود قضاوت کردید؟؟؟؟

اعترافات خنده دار


داشتم در گوشی با نامزدم صحبت می کردم ، یهو داداشم صدام کرد، منم به نامزدم گفتم یه لحظه گوشی رو نگه دار !
اعتراف میکنم وقتی ۴ساله بودم یه اسکناس ۱۰۰تومانی داشتم،داداش بزرگم که ۲سال از من بزرگتر بود پول نداشت منم اسکناسه رو از وسط نصف کردم و نصفشو بهش دادم گفتم حالا هر دو ۵۰ تومان پول داریم بریم بستنی بخریم، باهم رفتیم مغازه و هرکدوم پول خودمونو تا زده بودیم که فروشنده مغازه که پیرمرد بود چشماش خوب نمیدید نفهمه پولامون نصفه و هرکدوم بستنی خریدیم و خوشحال برگشتیم خونه و واسه مامان تعریف کردیم، مامان خندید و گفت خب چرا پولو نصف کردین،باهم میرفتین اکناس صدتمانی رو میدادین ۲تا بستنی میخریدین


داستان های قشنگ از صداقت
دوسش دارم! بهم گفت سرتق بازی در نیار اون تورو ترجیح میده به یکی که کلی ثروت داره ؟!
چیزی نداشتم بگم... گفت چقد بهت بدم کنار میکشی؟ علاوه بر اون یه شغل خوبم واست پیدا
میکنم!؟ چی میگی!؟ 10 میلیون خوبه!؟
گفتم آقا من دوسش دارم!
گفت 50 میلیون!؟
گفتم چرا متوجه نیستی!؟
گفت 100!؟
گفتم بیخیال!؟
گفت 200؟!
گفتم لطفا نگه دارید!
گفت یک میلیارد!؟
گفتم به جای این حرفا و سنگ انداحتن شما که اینهمه پول داری زندگی من و اون رو خراب نکن چند تا زندگی رو بساز
گفت یعنی یک میلیاردم کمه!؟
گفتم 10 میلیونم زیاده ولی من عشقم رو نمیفروشم...
گفت شاید اون تورو یه یک میلیارد بفروشه...
چیزی نداشتم بگم...
گفت پیاده نشو لااقل یه قهوه مهمون من باش
گفتم مچکرم پیاده میشم
اصرار کرد
قبول کردم
وقتی به کافی شاپ رسدیم پیاده شدیم مرد دستشو رو شونم گذاشت و منو به داخل راهنمایی کرد...
وقتی که جلوتر رفتم با کمال تعجب دیدم مریم سرمیزنشسته
گفت سلام پدر!!!
اون مرده پدرش بود ...
خندید و گفت با پسر خوبی آشنا شدی از تهه دلش دوستت داره
امیدوارم خوشبخت بشین...


طنز آفرینش

خداوند ” خــر ” را آفرید! و به او گفت:تو بار خواهی برد؛ از عقل بی بهره خواهی بود؛و همواره بر پشت تو باری سنگین خواهد بود؛و ۵۰سال عمر خواهی کرد!
” خــــر” به خداوند پاسخ داد: حداوندا؛من میخواهم خر باشم؛اما ۵۰سال برای عمرم طولانی است.. عمر مرا ۲۰سال کن.
و خداوند آرزوی “خـــر” را براورده کرد.
خداوند ” ســـگ” را آفرید! و به او گفت: تو نگهبان خانه انسان خواهی شد؛بهترین و وفادارترین یار انسان..و ۳۰سال عمر خواهی کرد!
“ســــــگ” جواب داد: خداوندا! عمر مرا ۱۵سال کن. و خدا آرزوی سگ را هم براورده کرد.
خداوند “میـــمون”را آفرید! و به او گفت: تو از این جا به آنجا میپری؛ برای دیگران شکلک در می آوری تا سرگرم شوند؛تو ۲۰سال عمر میکنی!
“میــــمون”جواب داد:خداوندا ۲۰سال عمری طولانیست.. مرا ۱۰سال کافی است! و خداوند آرزوی میمون را نیز براورده کرد..
و سرانجام!خداوند ” انــــسان” را آفرید!و به او گفت: تو سروریِ همه موجودات زمین را در دست میگیری و بر تمام جهان مسلط میشوی؛ و ۲۰سال عمر میکنی!
“انــــــسان” به خداوند گفت: سرورم؛ ۲۰سال برای من خیلی کم است!!
آن ۳۰سالی که خر نخواست؛ آن ۱۵سالی که سگ نخواست؛آن ۱۰سالی که میمون نخواست زندگی کند؛ به من بده!! و خدا آرزوی انسان را براورده کرد!
از آن زمان تا کنون؛ انسان فقط ۲۰سال مثل انسان زندگی میکند!!
و پس از آن ازدواج میکند و ۳۰سال مثل ” خـــر” کار میکند!
و پس از آنکه فرزندانش بزرگ شدند- ۱۵سال مثل “ســــگ”از خانه ای که در آن زندگی میکند؛ نگهبانی میکند!!
و وقتی پیر شد ۱۰سال مثل “میــــمون” از خانه این پسر به خانه آن دخترش میرود و سعی میکند مثل میمون نوه هایش را سرگرم کند!!

شیوانا دره

روزی شیوانا متوجه شد که باغبان مدرسه خیلی غمگین است
نزد او رفت و علت ناراحتی اش را جویا شد
باغبان گفت :
راستش بعد از ظهرها که کارم اینجا تمام می شود ساعتی نیز در آهنگری پای کوه کار می کنم
وقتی هنگام غروب می خواهم به منزل برگردم هنگام عبور از باریکه ای مشرف به دره جوانی قلدر سرراهم سبز می شود و مرا تهدید می کند که یا پولم را به او بدهم و یا اینکه مرا از دره به پائین پرتاب می کند
من هم که از بلندی می ترسم بلافاصله دسترنجم را به او می دهم و دست خالی به منزل می روم
امروز هم می ترسم باز او سرراهم سبز شود و باز تهدیدم کند که مرا به پائین دره هل دهد
شیوانا با تعجب گفت :
اما تو هم که هیکل و اندامت بد نیست و به اندازه کافی زور بازو برای دفاع از خودت داری
پس تنها امتیاز آن جوان قلدر تهدید تو به هل دادن ته دره است
امروز اگر سراغ ات آمد به او بچسب و رهایش نکن
به او بگو که حاضری ته دره بروی به شرطی که او را هم همراه خودت به ته دره ببری!
مطمئن باش همه چیز حل می شود
روز بعد شیوانا باغبان را دید که خوشحال و شاد مشغول کار است
شیوانا نتیجه را پرسید
مرد باغبان با خنده گفت :
آنچه گفتید را انجام دادم. به محض اینکه به جوان قلدر چسبیدم و به او گفتم که می خواهم او را همراه خودم به ته دره ببرم ، آنچنان به گریه و زاری افتاد که اصلا باورم نمی شد آن لحظه بود که فهمیدم او خودش از دره افتادن بیشتر از من می ترسد
به محض اینکه رهایش کردم مثل باد از من دور شد و حتی پشت سرش را هم نگاه نکرد
شیوانا با لبخند گفت :
همه آنهایی که انسان ها را تهدید می کنند از ابزارهای تهدیدی استفاده می کنند که خودشان بیشتر از آن ابزارها وحشت دارند
هرکس تو را به چیزی تهدید می کند به زبان بی زبانی می گوید که نقطه ضعف خودش همان است
پس از این به بعد هر گاه در معرض تهدیدی قرار گرفتی عین همان تهدید را علیه مهاجم به کار بگیر
می بینی همه چیز خود به خود حل می شود!


چند نکته پندآموز جالب
بیهوده متاز که مقصد خاک است
- هرگز برای خوشبختی امروز و فردا نکن
- نماز وقت خداست انرا به دیگران ندهیم
- هرگاه در اوج قدرت بودی به حباب فکر کن
- هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود
- دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود
- هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود چیزی یاد نگرفتم
- خطا کردن یک کار انسانی است امّا تکرار آن یک کار حیوانیست
- دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن آموخته است
- تنها موقعی حرف بزن كه ارزش سخنت بیش از سكوت كردن باشد
- هیچ زمستانی ماندنی نیست...حتی اگر تمام شبهایش یلدا باشد

- مرد بزرگ، كسی است كه در سینۀ‌خود ، قلبی كودكانه داشته باشد
- سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر كه بتوانی چراغی به آن نصب كنی
- یادها رفتند و ما هم میرویم از یادها. کی بماند برگ کاهی در میان بادها

میدانی؟...!
به رویت نیاوردم....!
از همان زمانی که جای " تو " به من میگفتی "شما "
فهمیدم
پای "او " در میان است.


یه موقعی هست که هی از خودت میپرسی :

اونم دلش برام تنگ میشه یا نه..
یا همینقدر که دوستش دارم دوستم داره یا نه..
یا اصلا بهم فکر میکنه یا نه؟؟

یه دفعه گوشیت زنگ میخوره ..
وقتی عکسشو روی گوشیت میبینی ......
به جواب همه سوالات میرسی ..

انگار بهترین لحظه دنیاست ..مادر یعنی جمع همه ی خوبی ها
مادر یعنی صبر و تحمل نه ماه بچه در شکم داشتن
مادر یعنی تحمل درد شدید زایمان
مادر یعنی شب ها تا صبح پای گهواره نخوابیدن
مادر یعنی شیر دادن تا دوسالگی به فرزند
مادر یعنی بوسه ی عشق
مادر یعنی پیر شدن برای درخت شدن نهالش
مادر یعنی عشق
مادر یعنی زندگی
مادر یعنی …..
مادر را نمی توانم توصیف کنم و هیچ کس هم نمی تواند به نظرم
مادر سرشار از واژه های عشق آمیز است و من عاجز ….
مادرم دوستت دارم
بــــــــــه ســــــــــــلامتی هـمه مـــادرا


پسرا تو چند مورد خیلی جذاب میشن :
وقتی عصبی پشت فرمون نشستن
موقع دعوا سر مسائل ناموسی
وقتی سر آبجیشون زور میگن ...
وقتی مامانشونو میبوسن
وقتی واسه تک دوس دخترشون خواستگار میاد و دپرس میشن
وقتی بخاطر فوتبال از کار وزندگی میوفتن
وقتی بهش میگی دپرسم میگه غلط کردی بیا بغلم ببینم
وقتی تو بغلش اشک میریزی با دستاش صورتتو میگیره میگه دیونه تو منو داری ها


عشقولانه


دختر گفت: شنیدم داری إزدواج میکنی؟؟
مبارکه ؛ خوشحال شدم شنیدم.
پسر: ممنون ؛ ایشالله قسمت شما بشه.
دختر: میتونم برای آخرین باری چیزی ازت بخوام؟؟
پسر: چی میخوای؟
دختر: اگه ی روز صاحب ی دختر شدی میشه إسم منو روش بذاری؟
پسر: چرا؟ میخوای هروقت نگاش میکنم یا صداش میکنم درد بکشم؟؟
دختر: نه ؛ آخه دخترآ عاشق باباهاشون میشن. میخوام بفهمی که چقدرعاشقت بودم . . . . .
سلامتی عشق اول زندگیت که نه میتونی بهش زنگ بزنی ؛
نه میتونی بهش فکر نکنی ؛
به سلامتی لبخندی که کمکت میکنه تا برای همه توضیح ندی که حالت داغووووونه . . .


عاشقانه


دختر و پسری با سرعت ۱۲۰ کیلومتر سوار بر موتور بودند: دختر: یواشتر من میترسم.
پسر: نه خوش میگذره. دختر: نه نمی گذره خواهش میکنم خیلی وحشتناکه. پسر: پس بگو دوستم داری
. دختر :باشه باشه دوستت دارم حالا خواهش میکنم آرومتر. پسر: حالا محکم بغلم کن (دختر بغلش کرد
.) پسر: میتونی کلاه ایمنی منو برداری بذاری سرت اذیتم میکنه؟
روزنامه های روز بعد:
موتور سیکلتی با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت به ساختمانی اصابت کرد، موتور ۲ نفر سر نشین داشت
اما فقط ۱ نفر نجات یافت، حقیقت این بود که اول پسری که سوار موتور بود متوجه شد
ترمز بریده اما نخواست دختر بفهمد در عوض خواست که یک بار دیگر
بشنود دوستش دارد...بسلامتی تمام پسرای با معرفت


عاشقانه


ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ. ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ،
ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻭﯼ ﻫﻢ ﮐﻮﺭ ﺷﺪ. ﻣﻮﻋﺪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪ.ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﭼﻪ ﺧﻮﺏ!
ﻋﺮﻭﺱ ﻧﺎﺯﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. 20 ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺯﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻓﺖ
. ﻣﺮﺩ ﻋﺼﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ. ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﺒﻮﺩ ... ( ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﺵ ﻭﻟﯽ ﻣﺮﺩ ﺑاش


نامه ای به خدا


روزی کارمند اداره پست وقتی به نامه های با عنوان نامعلوم نگاه میکرد
متوجه نامه ای با این عنوان شد:نامه ای برای خدا
با خود فکر کرد که آن را باز کرده و بخواند در این نامه اینطور نوشته شده بود:
خدایا بیوه زنی 83 ساله هستم که با حقوق ناچیزم زندگانی ام را میگذرانم
دیروز کیف مرا که 100دلار در ان بود دزدیدند این تمام پولی بود که تا پایان
ماه بادی خرج میکردم هفته دیگر عید است و من دونفر از دوستانم را برای
مهمانی دعوت کرده ام اما بدون ان پول نمیتوانم کاری بکنم و کسی را ندارم
که از او قرض بگیرم تو ای خدای مهربان تنها امید من هستی به من کمک کن...
مرد تصمیم گرفت انرا به اداره ببرد.در اداره همکاران با خواندن ان نامه تصمیم
گرفتند هرکدام مقداری کمک کنند بعد از جست و جو در جیب هایشان 96دلار جمع کردند
و به همان ادرس پیرزن فرستادند...همه کارمندان از اینکه کار خوبی انجام داده بودند
خوش حال بودند تااینکه عید به پایان رسید و دوباره نامه ای از طرف ان ادرس به انها رسید
روی نامه نوشته شده بود نامه ای برای خدا...همه کارمندان جمع شدند تا بخوانند...
مضمون نامه چنین بود:چگونه میتوانم ازکاری که برایم انجام داده ای تشکر کنم...بالطف تو
توانستم عید را پشت سر بگذارم و شامی علی برای دوستانم مهیا کنم و روز خوبی را
پشت سر بگذارم.من به انها گفتم که چه هدیه خوبی برایم فرستادی...البته 4 دلار ان
کم بود که مطمئنم کارمندان اداره پست انرا برداشته اند

----------------------------------------------
زن نصف شب از خواب بیدار میشود ومیبیند
که شوهرش در رختخواب نیست،به دنبال او
به طبقه پایین می رود ،شوهرش در اشپز خانه
نشسته بود در حالی که یک فنجان قهوه هم روبه رویش بود.
درحالی که به دیوار زل زده بود،درفکری عمیق فرورفته بود...
زن اورا دید که اشک هایش را پاک میکرد و قهوه اش را مینوشید.
زن درحالی که وارد اشپزخانه میشد ارام زمزمه کرد: چی شده عزیزم؟
چرا این موقع شب اینجانشستی؟شوهرش نگاهش را از قهوه برداشت
وگفت:هیچی فقط اون موقع هارو به یاد میارم،20سال پیش که تازه
همدیگه رو ملاقات میکردیم،یادته؟زن که حسابی تحت تاثیر احساسات
شوهرش قرار گرفته بود چشم هایش پر از اشک شد و گفت:اره یادمه...
شوهرش به سختی گفت:یادته پدرت مارو وقتی که روصندلی عقب ماشین
نشسته بودیم پیدا کرد؟اره یادمه...اینم یادته که پدرت تفنگ رو به سمت من
گرفت و گفت یابا دختر من ازدواج میکنی یا20سال میفرستمت زندان؟اره اونم یادمه...
مرد اهی کشید و گفت:اگه رفته بودم زندان الان ازاد شده بودم


عاشقانه
1)اگه میتونستم تو دنیا یه چیز دیگه باشم میخواستم اشک توباشم
که تو چشمت متولد شم،روی گونه ات زندگی کنم و روی لبت بمیرم
2)معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه،دوستت دارد
3)به سلامتی قشنگترین موسیقی دنیا،یعنی صدای قلب کسی که همه زندگیمه
4)میخواهمت...این خلاصه تمام حرف های عاشقانه دنیاس
6)میدونی بهشت کجاست؟یه فضای وجب در چند وجب بین بازو های کسی که دوستش داری
7)بهشت خلاصه پلک بالا و پایین من است،وقتی که به تو نگاه میکنم
دردودل
1)انها که گفته اند دوری و دوستی یا طعم دوستی نچشیده اند یا درد دوری نکشیده اند
2)دلتنگی همیشه از ندیدن نیست لحظه های دیدار باهمه زیبایی گاه پر از دلتنگی است
3)مطمئن باش وقتی برای کسی مهم باشی او راهی برای برگشتن پیدا خواهد کرد
نه بهانه ای برای رفتن و نه دروغی برای توجیه...
4)کاش زمان دردستانم بود تا زمان باتو بودن را انقد طولانی میکردم که زمانی
برای بی تو بودن نماند
5)مترسک انقد دست هایت را باز نکن کسی تورا در اغوش نمیگیرد ایستادگی
همیشه تنهایی دارد.

عشق


عشق کلمه ایست که بار ها شنیده می شود ولی شناخته نمی شود.
عشق صداییست که هیچ گاه به گوش نمی رسد ولی گوش را کر می کند.
عشق نغمه ی بلبلیست که تا سحر می خواند ولی تمام نمی شود.
عشق رنگیست از هزاران رنگ اما بی رنگ است.
عشق نواییست پر شکوه اما جلالی ندارد.
عشق شروعیست از تمام پایان ها اما بی پایان است.
عشق نسیمیست از بهار اما خزان از آن می تراود.
عشق کوششیست از تمام وجود هستی اما بی نتیجه.
عشق کلمه ایست بی معنی ولی هزاران معنی دارد.
عشق ۱۰ عنصر است اما عنصر آخر آن تمام معنی را می رساند ولی معنی آن گفتنی نیست.

بازدید : 2973امتیاز :3

مکان های دیدنی اصفهان


نام و نشانی اماکن و دیدنی‌های مهم استان اصفهان
آبشار شالورا : 65 كیلومتری غرب اصفهان، روستای چرمهین
آبشار كردعلیا : 90 كیلومتری غرب اصفهان، ارتفاعات دالانكوه
ونك سمیرم و ییلاق‌های خوش آب و هوا : 185 كیلومتری اصفهان - سمیرم
آبگرم ورتون : 430 كیلومتری جاده اصفهان - یزد
آبگرم خور و بیابانك : شرق اصفهان، 30 كیلومتری خور
آبگرم خور : 485 كیلومتری اصفهان، آبگرم خور
گردشگاه‌ و باغ‌های تاریخی چهار‌باغ : اصفهان
باغ لوز (تفریحی و فرهنگی) : اصفهان
پارك جنگلی ناژنان : اصفهان، كناره‌های زاینده‌رود
چشمه آبشارشاه : 82 كیلومتری اصفهان، جاده شهر كرد
چشمه خوراسگان : اصفهان
چشمه هفتون : اصفهان
چشمه دیمه : 200 كیلومتری جنوب غربی اصفهان
چشمه نبی و چشمه ملاد : 10 كیلومتری شمال اصفهان،‌ جنب كوه سید محمد
چشمه لادر خمینی‌شهر و چشمه منظر : 16 كیلومتری اصفهان، خمینی شهر
چشمه‌سارها و ییلاق‌های خوش آب و هوا : 185 كیلومتری شمال شهر اصفهان، دامنه كوه كركس
حیات وحش قمشلو : غرب اصفهان
منطقه حفاظت‌شده كلاه‌قاضی : جنوب اصفهان
غار كلهرود : 85 كیلومتری شمال اصفهان، دامنه‌ كوه كركس
تالار اشرف : اصفهان
قلعه فارفاآن : روستای فارفاآن رویدشت اصفهان
حمام سلطان میراحمد : اصفهان
حمام رهنان : ‌اصفهان، رهنان
حمام گذرنو : اصفهان
حمام شاه : اصفهان
حمام شاه علی : اصفهان
حمام خان : اصفهان
حمام شیخ بهایی : اصفهان
حمام شوری : اصفهان
حمام ساروتقی : اصفهان
خانه‌های قدیمی : اصفهان
كاخ چهل ستون : اصفهان
كاخ هشت‌بهشت : اصفهان
كاخ عالی‌قاپو : اصفهان
كاخ رشك جنان (استانداری) : اصفهان
كبوترخانه‌های موجود استان : اطراف اصفهان ، حاشیه زاینده‌رود، شهرضا، نجف‌آباد، رهنان
كاروان‌سرای یاغمیش : جاده اصفهان - نایین
كاروان‌سرای شیخ علیخان : 50 كیلومتری اصفهان
كاروان‌سرای مهیار : 52 كیلومتری جنوب اصفهان
كاروان‌سرای مادرشاه : شمال اصفهان
كاروان‌سرای خرگوش : جاده اصفهان - یزد
كاروان‌سرای سین : 21 كیلومتری شمال اصفهان
كاروان‌سرای چاپارخانه : جاده اصفهان - مورچه‌خورت
كاروان‌سرای چاه‌سرخ : جاده اصفهان - یزد
چاه سامیان : جاده اصفهان - ده‌بید
موزه چهل ستون : اصفهان
(باستانی، هنری و تاریخی)
موزه تاریخی، طبیعی اصفهان : اصفهان
موزه‌ كلیسای وانك (هنری و باستانی)‌ : اصفهان
موزه میدان امام : اصفهان
مجموعه بازارهای میدان امام (نقش‌جهان) : اصفهان
مجموعه‌ سرهنگ‌آباد : اصفهان، زواره
امام‌زاده اسماعیل : اصفهان
امام‌زاده جعفر : اصفهان
امام‌زاده ابراهیم : 24 كیلومتری شرق اصفهان
كلیسای بیت‌اللحم : اصفهان
گلزار شهدا : اصفهان
مزار شهید آیت‌اللّه اشرفی اصفهانی : اصفهان
مسجد امام و مناره‌‌های آن : اصفهان
مسجد شیخ لطف‌اللّه ‌: اصفهان
مسجد ازیران : ‌اصفهان
مسجد علی و مناره‌ آن : اصفهان
مسجد برسیان و مناره‌ آن : اصفهان
مسجد جامع صغیر جورجیر و مناره‌های آن : اصفهان
مسجد حكیم : اصفهان
مسجد حاجی میرزا محمدصادق : اصفهان
مسجد جامع میدان كهنه اصفهان (سبزه‌میدان) : اصفهان
مسجد جامع كاج : ‌اصفهان
مسجد سرخی (سفره‌چی) : اصفهان
مسجد شعیا و مناره آن : اصفهان
مسجد سید : اصفهان
مسجد جوباره : اصفهان
مسجد لنبان : اصفهان
مسجد ورزنه : اصفهان، روستای ورزنه
مسجد كوچك ساروتقی : اصفهان
مسجد جامع گار (غار) و مناره آن : شرق اصفهان
مسجد ركن‌الملك : اصفهان
مسجد هفتشویه : شمال شرقی اصفهان
مسجد گز و مناره‌ آن : اصفهان
مسجد قطبیه : اصفهان
مسجد سین و مناره آن : اصفهان
مسجد حاجی محمد جعفر آباده‌‌ای :‌ اصفهان
مسجد جامع دشتی : شرق اصفهان
مسجد شفیعیه : اصفهان
مسجد جامع اشترجان : جنوب غربی اصفهان
مسجد جارچی : اصفهان
مسجد ایلچی : اصفهان
مناره‌ قوشخانه : اصفهان
منارجنبان (آرامگاه ابوعبداللّه) : 6 كیلومتری غرب شهر اصفهان
مصلای اصفهان : اصفهان ، تخت پولاد
غار كوكولو (كیلی‌میلی) : 15 كیلومتری غرب اصفهان، كوه پیربكران
مناطق كویری جذاب و دیدنی‌ : شمال غربی استان اصفهان
ناحیه سیاحتی كشه : جاده اصفهان - كاشان به نطنز
آسیاهای چهارسنگ : اصفهان ، ناژوان
آسیای حاجی : اصفهان، ناژوان
آسیای بیشه : اصفهان‌،‌ محله مارنان
پل سی و سه پل (اللّه‌وردی‌خان) : اصفهان
پل خواجو : اصفهان
پل شهرستان : اصفهان
پل مارنان : اصفهان
پل كله : ‌48 كیومتری جنوب غربی اصفهان
پل چوم : اصفهان، بین پل خواجو و سی‌وسه پل
پل ورزنه : اصفهان
پل فلاورجان : اصفهان،‌ فلاورجان
تالار تیموری : اصفهان
كاروان‌سرای امین‌آباد : جاده اصفهان - شیراز
كاروان‌سرای برسیان :‌ 44 كیلومتری جنوب غربی اصفهان
كاروان‌سرای بهجت‌آباد :‌ جاده اصفهان - نطنز
كاروان‌سرای حسینیه :‌ جاده ‌اصفهان - گلپایگان
كاروان‌سرای چهاربرج :‌ جاده اصفهان - كاشان
كاروان‌سرای قلعه‌شور :‌ جاده‌ اصفهان - كاشان
كاروان‌سرای سرای گز :‌ 18 كیلومتری شمال اصفهان
كاروان‌سرای بهرام :‌ جاده‌ اصفهان - تهران
كاروان‌سرای آقاكمال پایین :‌ جاده‌ اصفهان - تهران
كاروان‌سرای رباط سلطان :‌ اصفهان
كاروان‌سرای شورجستان :‌ جاده اصفهان - شیراز
كاروان‌سرای تقی‌آباد :‌ جاده اصفهان - شهرضا
كاروان‌سرای گلون‌آباد :‌ جاده اصفهان - نایین
بازار اصفهان : اصفهان
بازار ریسمان : اصفهان
بازار هنر (چهارباغ یا سلطانی) : اصفهان
امام‌زاده اسحاق : اصفهان
امام‌زاده احمد : اصفهان
امام‌زاده شوری (عبداللّه) : ‌اصفهان
آرامگاه باباركن‌الدین : اصفهان
آرامگاه باباقاسم : اصفهان
بقعه شهشهان (آرامگاه شاه علاءالدین محمد) : اصفهان
بقعه هارون ولایت : اصفهان
بقعه شاه سیدعلی : اصفهان
بقعه سید حجت‌الاسلام شفتی : اصفهان
بقعه‌ پیربكران : 30 كیلومتری جنوب غربی اصفهان
بقعه شیخ ابوالقاسم نصرآبادی : 7 كیلومتری غرب اصفهان
بقعه‌ شاه‌زید :‌ اصفهان
بقعه‌ شاه‌رضا : 84 كیلومتری جنوب اصفهان
بقعه الراشد (خلیفه مقتول عباسی) : 4 كیلومتری شرق اصفهان، مجاور پل شهرستان
بقعه‌ ستی فاطمه : اصفهان
بقعه‌ علامه مجلسی : اصفهان
تكیه‌ میرفندرسكی : اصفهان، تخت فولاد
تكیه آقاحسین خوانساری : اصفهان، تخت فولاد
تكیه میرزا رفیعا : اصفهان، تخت فولاد
تكیه خاتون‌آبادی : اصفهان، تخت فولاد
تكیه‌ فاضل سرایی : اصفهان
تكیه‌ واله : اصفهان
تكیه فاضل هندی : اصفهان، تخت فولاد
تكیه مادر شاه‌زاده : اصفهان، تخت فولاد
تكیه میرزا محمدباقر چهارسویی : اصفهان، تخت فولاد
تكیه بروجردی : اصفهان،‌ تخت فولاد
درب امام : اصفهان، محله‌ شبستان
زیارتگاه زینبیه : اصفهان، قریه اوزنان
كلیسای وانك :‌ اصفهان
كلیسای مریم : اصفهان
مدرسه حیدریه : اصفهان
مدرسه ملاعبداللّه : بازار اصفهان
مدرسه‌ جلالیه : اصفهان
مدرسه باباقاسم : اصفهان
مدرسه‌ ترك‌ها : ‌اصفهان
مدرسه جده بزرگ اصفهان : اصفهان
مدرسه سلیمانیه : اصفهان
مدرسه شمس آباد : اصفهان
مدرسه‌ صدر بازار : اصفهان
مدرسه خواجه تاج‌‌الدین : اصفهان
مدرسه كاسه‌گران : بازار ریسمان اصفهان
مناره‌ گلدسته : اصفهان
مناره چهل‌دختر :‌ اصفهان
مناره رهروان : 6 كیلومتری اصفهان، روستای رهروان
مناره ساربان : اصفهان
مناره دارالضیافه : اصفهان
مناره‌های اشترجان : 26 كیلومتری اصفهان، روستای اشترجان
مناره زیار : 33 كیلومتری شرق اصفهان، دهكده‌ زیار

شهرستان كاشان
چشمه آب سرخ فریزهند : 78 كیلومتری جنوب كاشان
چشمه سلیمانیه فین : باغ فین كاشان
سرچشمه آب قمصر، باغ‌های پرورش گل محمدی : كاشان
سرچشمه آب نیاسر : 30 كیلومتری غرب كاشان
باغستان‌ها و چشمه‌سارهای روستایی : 30 كیلومتری غرب كاشان قهرود
باغ فین كاشان : كاشان
ناحیه‌ زیبا،‌ دیدنی و قدیمی روستای ابیانه : ابیانه، كاشان
باغ و كاخ عباس‌آباد : جاده كاشان - نطنز
غار نیاسر : كاشان
حمام ملاقطب : كاشان
حمام عبدالرزاق‌خان : كاشان
حمام مجموعه‌ اردهال : 42 كیلومتری غرب كاشان
حمام بازار : مجموعه بازارهای كاشان
حمام میرعماد : كاشان
حمام طاهر و منصور : كاشان
حمام پنجه‌ شاه :‌ كاشان
حمان فین كاشان : باغ فین كاشان
حمام آقا : كاشان
خانه‌های قدیمی : كاشان
تپه‌های سیلك : 3 كیلومتری جنوب غربی كاشان
آب‌انبار میرسید علی : كاشان
آب‌انبار كوشك صفی : كاشان
آب‌انبار مسجد وزیر : كاشان
آب‌انبار گذرنو : كاشان
آب‌انبار عبدالرزاق‌خان : كاشان
آب‌انبار چهل تن : كاشان
آب‌انبار بقعه حبیب بن موسی : كاشان
قلعه‌ جلالی : كاشان
بازار كاشان : كاشان
كاروان‌سرای گمرك : كاشان
كاروان‌سرای سن‌سن : 40 كیلومتری جاده‌ قم - كاشان
كاروان‌سرای مرنجاب : 70 كیلومتری شرق كاشان
كاروان‌سرای موته :‌ كاشان
كاروان‌سرای قهرود : ‌جاده‌ كاشان - اصفهان
كاروان‌سرای آقاكمال : جاده‌ كاشان - نطنز
كاروان‌سرای زیره : جاده كاشان - نطنز
كاروان‌سرای چاه ‌قاده 1 و 2 و 3 : جاده‌ كاشان - اصفهان
موزه باغ فین كاشان : كاشان
موزه‌ ملی كاشان : كاشان
بقعه‌ حبیب بن موسی :‌ كاشان
بقعه سلطان میراحمد : كاشان
بقعه ابولؤلؤ : كاشان
بقعه‌ سلطان علی بن محمد باقر (ع) : كاشان
بقعه امام‌زادگان : كاشان
مناره‌ زین‌الدین : كاشان
مناره پنجه شاه : كاشان
مجموعه مذهبی مشهد اردهال : كاشان
آرامگاه سهراب سپهری : مشهد اردهال كاشان
آرامگاه بابا افضل كاشانی : جنوب غربی كاشان
آرامگاه ملافیض كاشانی‌ : غرب كاشان
امام‌زاده شاه‌زاده عیسی و یحیی : نزدیك مسجد ابیانه‌ كاشان
امام‌زاده سلطان محمود علوی : مشهد اردهال كاشان
امام‌زاده هلال بن علی : 12 كیلومتری كاشان
امام‌زاده شاهسواران : 27 كیلومتری جنوب كاشان
امام‌زاده شاه‌زاده محمد :‌ نوش‌آباد كاشان
امام‌زاده شاه‌زاده اسماعیل : 3 كیلومتری ابیانه
امام‌زاده قاسم بن علی النقی : جاده‌ كاشان - آران
امام‌زاده بی‌بی‌شاه زینب : كاشان
بقعه خواجه تاج‌الدین : كاشان
بقعه شاه‌عباس : كاشان
بقعه پیر ولود : كاشان
بقعه شاه حسین سلطان : كاشان، اردهال
حسینیه قاضی : كاشان، آران
حسینیه‌ توی ده : كاشان، نوش‌آباد
حسینیه خانقاه مختص‌آباد : كاشان‌، بیدگل
گنبد شاه‌زاده یحیی :‌كاشان
مسجد آقابزرگ كاشان : كاشان
مسجد علی : نوش‌آباد كاشان
مسجد میرعماد كاشان : كاشان
مسجد میانده قهرود : قمصر كاشان
مسجد حاجتگاه ابیانه : ابیانه كاشان
مسجد جامع كاشان و مناره‌ آن : كاشان
مسجد وزیر : كاشان
مسجد جامع میدان كهنه : كاشان
مسجد تبریزی‌ها : كاشان
مسجد باباولی : كاشان
مسجد آیت‌اللّه رضوی : كاشان
مدرسه سلطانی : كاشان
مدرسه‌ درب‌بلان : كاشان

اردستان
آب‌انبار سید قاسم : اردستان
آب‌انبار سید صادق :‌ اردستان
آب‌انبار حاجی حسن :‌ اردستان
آب‌انبار پیرمرتضی :‌ اردستان
آب‌انبار مسجد خاكی :‌ اردستان
آب‌انبار دشت :‌ اردستان
آب‌انبار حاج میررحیم :‌ اردستان
آب‌انبار میدان :‌ اردستان
آب‌انبار نو :‌ اردستان
كاروان‌سرای جوگند : جاده‌ اردستان - نائین
آسیاهای محله‌ محال :‌ اردستان،‌ محله‌ محال
آسیاهای محله رامیان : اردستان، محله رامیان
مجموعه هفت آسیا : اردستان، زواره
مجموعه كاخ سرهنگ‌آباد : شرق زواره، اردستان
مسجد جامع اردستان : اردستان
مسجد دشت رامیان : اردستان
مسجد امام حسن و مناره آن : اردستان
مسجد سفید : اردستان
مسجد زواره و مناره آن : زواره، اردستان
امام‌زاده سیدالسادات : زواره، اردستان
زینبیه : روستای اوزنان اردستان

خوانسار
چشمه گاسون و آب گلستان كوه : خوانسار، 135 كیلومتری اصفهان
چشمه حقی و چشمه تیزاب در گلستان كوه :‌ خوانسار
چشمه امید شرق خوانسار : 7 كیلومتری شرق خوانسار
مجموعه ساختمانی حقیقت : خوانسار
مسجد جامع خوانسار : خوانسار
مدرسه‌ مریم‌بیگم خوانسار : خوانسار

گلپایگان
چشمه‌های تراورتن‌ساز : جنوب گلپایگان
منطقه شكارگاهی و حفاظت‌شده موته : واقع شده در مثلث گلپایگان، دلیجان و میمه
كاروان‌سرای طور : جاده گلپایگان
بقعه 83 تن : گلپایگان
مسجد سرآور : گلپایگان
نطنز
چشمه و باغ عباسی : شمال نطنز
آ‌ب‌انبار میدان حسینیه : نطنز، افوشته
باغ و عمارت تاج‌آباد :‌ نطنز، تاج‌آباد
حمام افوشته : نطنز
كاروان‌سرای چهارآباد (میرابوالمعالی) : جاده نطنز - اصفهان
كاروان‌سرای دمبی : جاده‌ نطنز - اصفهان
آتشكده‌ ساسانی : نطنز
مسجد كوچه میرنطنز : نطنز
گنبد باز : جنوب غربی نطنز
مقبره سید واقف : نطنز، افوشته
امام‌زاده بامیر : بامیر نطنز
امام‌زاده عبداللّه : نطنز
امام‌زاده آقاعلی‌عباس : 35 كیلومتری شمال شرقی نطنز
مناره‌ خواجه عبدالصمد : نطنز
سمیرم
آبشار آب‌ملخ : غرب روستای آب‌ملخ، 60 كیلومتری سمیرم
آبشار سمیرم : 4 كیلومتری شرق سمیرم
دره‌های زیبای فقره و شهیدان : 15 كیلومتری سمیرم
آتشدان سنگی : سمیرم

شهرضا (قمشه)
غارهای زیبای شاه قندآب : جنوب شرقی شهرضا
مسجد پوده : شهرضا
امام‌زاده شهرضا : ‌شهرضا

برخوار و میمه
مسجد جامع میمه : میمه
نایین
چشمه و مزرعه توتستان گردنه ملااحمد : 80 كیلومتری اصفهان، جاده‌ نایین
قلعه مخروبه نیستانك : روستای نیستانك شهرستان نایین
قلعه رستم بافران : روستای بافران، شرق نایین
نارنج یا نارین قلعه : نایین
آب‌انبار مصلا : نایین
آب‌انبار بزرگ : نایین
آب‌انبار میدان : نایین
آب‌انبار بافران : نایین
حمام كلوان :‌ نایین
خانه‌ قدیمی پیرنیا : نایین
كاروان‌سرای بلاآباد : جاده‌ نایین - اردستان
كاروان‌سرای ریواد بستان : جاده نایین - اصفهان
مجموعه‌ بازار نایین : نایین
تكیه‌ طاهر و منصور : نایین
حسینیه كوی سنگ : نایین
حسینیه‌ كلوان : نایین
حسینیه‌ باب‌المسجد : نایین
حسینیه نوگاباد : نایین
مسجد جامع نایین و مناره آن : نایین
مسجد بابا‌عبداللّه : نایین
مصلای نایین : ‌نایین

خمینی شهر
غار قهرمان : كوه غربی چشمه لادر خمینی شهر
جهت مشاهده صفحه اصلی سایت اینجا کلیک کنید

بازدید : 3053امتیاز :3


ادامه مطلب

کدپیام خوش آمدگویی سایت/ وبلاگ


کدپیام خوش آمدگویی سایت و وبلاگ اینجا کلیک کنید


کدپیام ورود وخروج سایت و وبلاگ اینجا کلیک کنیدجهت مشاهده صفحه اصلی سایت اینجا کلیک کنید


بازدید : 5195امتیاز :3

برچسب ها:

Alinaseri,Ali-naseri,Asharealinaseri,Alinaserishaer,

علی ناصری ترانه سراه،تنظیم کننده وآهنگ سازی اشعارپارسی،علي ناصري شاعرونويسنده اشعارپارسي,علی ناصری دات آی آر،علی خط تیره ناصری دات آی آر،شعرجدیدعلی ناصری،همه ی اشعارعلی ناصری،وبسایت شعر،وبلاگ شعر،سایت شعر،وبلاگ جملات،سایت جملات،وبسایت جملات،وبلاگ شعروجمله،سایت شعروجمله،وبسایت شعروجمله، شعرهای جدیدوجمله های بامعنی،اشعارجدیدوجملات بامعنی،شعروجمله کوتا،جمله وشعرکوتا،جملات قشنگ،جملات زیبا،جملات غمگین،جملات شاد،جملات عاشقانه،جملات بامعنی،جملات عاشقونه، قشنگ ترین جملات،جملات جدید98،جمله جدید98،جملات عاشقانه کوتا،جملات عاشقونه کوتا،شعرعاشقونه کوتا،جملات عاشقونه زیبا،غزل عاشقونه،غزل عاشقانه،جملات عاشقانه شعر،زیباترین شعرهای روز،شعروجمله عاشقونه غمگین وشاد،جمله جدیدعاشقونه،جملات جدیدعاشقانه،جملات غمگین عاشقونه،جملات شادعاشقانه،جملات غمگین عاشقانه،جملات شادعاشقونه،جملات شادعاشقانه، جملات زیباعاشقانه،جملات عاشقانه، شعرباموضوع تنهایی،شعرغمگین تنهایی،شعرباموضوع تنهاگذاشتن کسی،شعرباموضوع برگشتن دوباره ی کسی،شعرشادباموضوع خوشحال بودن،شعرگریه آور،شعرغمگین که اشکتودربیاره،اشعارخیلی زیباعاشقونه،اشعارخیلی قشنگ عاشقونه،شعرهای خیلی زیبا،شعرهای خیلی قشنگ،جدیدترین اشعاروجملات،شعروجمله های قشنگ،شعروجمله های زیبا، شعرقشنگ،شعرزیبا،اشعارقشنگ،جملات قشنگ،اشعارزیبا،جملات زیبا، شعروجمله های عاشقانه،شعروجمله های عاشقونه،اشعاروجملات عاشقونه،اشعاروجملات عاشقانه،شعرشادعاشقانه،شعرغمگین عاشقانه،عاشقانه ترین شعروجملات،عاشقونه ترین شعروجملات،عاشقانه ترین شعرها وجمله ها،شعروجمله های غمگین، شعرعاشقانه غمگین جدید،شعرعاشقونه غمگین جدید،عاشقانه شعر،عاشقانه،عاشقانه جملات،عاشقانه جمله،شعرعاشقانه شادجدید،شعرعاشقونه شادجدید،اشعارشادوغمگین،شعرشادوغمگین،اشعاروجملات گریه آور، اشعارجدیدتوپ،شعروجمله های شاد،شعرغمگین،جمله غمگین،جملات غمگین،اشعارغمگین،اشعارشادعاشقانه،اشعارشادعاشقونه،اشعارغمگین عاشقونه،اشعارغمگین عاشقانه،شعردوبیتی،شعر2بیتی،شعردوبیتی غمگین،شعر2بیتی شاد،شعردو2بیتی عاشقانه،شعر2دوبیتی زیبا،شعر2دوبیتی قشنگ،اشعاردو2بیتی عاشقانه،اشعاردوبیتی زیبا،اشعاردوبیتی قشنگ،شادترین شعرهای عاشقونه،شادترین شعرهای عاشقانه،شادترین اشعارعاشقونه،شادترین اشعارعاشقانه،غمگین ترین شعرهای عاشقانه،غمگین ترین شعرهای عاشقونه،غمگین ترین اشعارعاشقونه،غمگین ترین اشعارعاشقانه، عاشقونه،عاشقانه ها، غمگین ترین اشعار،غمگین ترین شعرها،عاشقانه ترین جملات،عاشقونه ترین جملات،عاشقونه ترین شعرها،عاشقانه ترین شعرها،عاشقانه ترین اشعار،شعرشادجدید،اشعارشادجدید،جمله شادجدید،جملات شادجدید،شعرهای جدیدامروزی،شعرهای شاعران امروزی،اشعارجدیدامروزی،اشعارشاعران جدیدامروزی، اشعارجدید95،شعرجدید95،اشعارجدیدسال 95،شعرای جدید95، جمله بامعنی،جملات معنی دار،جمله های بامعنی،جملات بامعنی وشعرهای قشنگ عاشقانه، شعرپسرونه،شعر بانام شقایق، شعرای ناب جدید،اشعارناب جدید،جدیدترین اشعارناب،جدیدترین شعرهای ناب،گلچین ترین اشعار،گلچین ترین شعرها، گلچین ترین جملات،گلچین ترین جمله ها،متن عاشقونه،متن عاشقانه،گلچین ترین اشعارعاشقانه غمگین،گلچین ترین شعرهای عاشقانه غمگین،گلچین ترین اشعارعاشقونه غمگین،گلچین ترین شعرهای عاشقونه غمگین،زیباترین شعرهای عاشقانه،زیباترین اشعارعاشقانه،زیباترین شعرهای عاشقونه،زیباترین اشعار، عاشقونه،جدیدترین اشعارعاشقونه زیبا،شعرنوزیبا،اشعارنوقشنگ،اشعارنوزیبا،سوزناکترین اشعار،سوزناک ترین شعرها،سوزناک ترین جملات،سوزناک ترین جمله ها،سوزناکترین اشعاروجملات، ،جملات،شعر،اشعاروجملات، شعرفارسی،شعرپارسی،شعربه زبان فارسی،شعربه زبان پارسی،شعرهای فارسی،شعرهای پارسی، شعروادبیات فارسی، اشعارسپیدعاشقانه،شعرسپید،غمگین ترین اشعارسپید،شعر گله،شعرگله از دوست،
شعرگله از زمونه،شعرگله ازخدا،شعر گله از روزگار،شعرباموضوع ازدست دادن کسی،غزل عاشقانه،فروش زيباترين اشعار،فروش شعر،فروش شعرخیلی زیبا،فروش شعرخیلی قشنگ،فروش اشعارخیلی غمگین،فروش غمگین ترین اشعار،زیباترین شعرهابرای فروش،حرفه ای ترین شعرهاترانه هابرای فروش عاشقونه ترین شعرها ،فروش غمگين ترين اشعار،شادترین اشعاربرای فروش،رويايي ترين اشعاربراي فروش،فروش شعربراي آهنگ پاپ ورپ،فروش شعر،فروش آهنگ،خریدشعر،خریدوفروش شعر،ترانه غمگین،شعروجمله برای واتساپ،شعرشادوغمگین برای واتساپ ولاین شعربرای واتساپ ووایبر،گلچین ترین متن ترانه ها، شعرغمگین جدید،متن ترانه هاي عاشقانه علي ناصری،علی ناصري،علی ناصری کریموند،علی ناصری کریم وند،متن ترانه عاشقونه،متن شعر،متن ترانه های زیبا،ناصری کریموند،ناصری کریم وند،وبلاگ رسمی علی ناصری،وبلاگ رسمی علی شاعر، وبلاگ علی ناصری،سایت علی ناصری،وبسایت علی ناصری،بااحساس ترین اشعار،متن ترانه های عاشقونه،ترانه های ناب وجملات غمگین،متن ترانه های ناب،اشعارجدیدسال 95،اشعاروجملات عاشقانه غمگين وشاد،شعرهای احساسی، اشعارپرازاحساس،اشعارغمگین واحساسی،شعر گریه آور، اشعارکوتادوبیتی،اشعارکوتادوبیتی علی ناصری،اشعارکوتا2بیتی علی ناصری،اشعاردوبیتی وجملات،اشعارکوتاوجملات عاشقانه،اشعارکوتاوجملات بامعنی،جملات واشعارکوتا،علی ناصری شاعرازاصفهان،علی ناصری شاعرازشاهین شهر،2آموزش کیبوردارگ دراصفهان،استادجوان نوازنده ارگ درشاهین شهراصفهان،علی ناصری نوازنده،شاعران ایل موری،شاعران جوان موری،شاعران موری،شاعران ایل موری،شاعرموری،شاعران معروف ایل موری،شاعران مشهورایل موری،شاعران تیره های موری،انجمن شاعران اصفهان،انجمن شاعران جوان اصفهان،شاعران جوان،شاعران جوان ایرانی،شاعران جوان ایرانی،معروفترین شاعر،معروفترین شاعران،معروفترین شاعران ایران،معروفترین شاعران جوان،معروفترین شاعران جوان ایرانی،معروفترین شاعربختیاری،شاعربختیاری،شاعران حرفه ای بختیاری،شاعران غمگین نویس ایران،شاعران شادنویس ایران،شاعران خوب ایران،ترانه سراها،ترانه سراهای ایرانی،ترانه سراهای جوان،ترانه سراهای جوان ایرانی،ترانه سراهای مرد،ترانه سراهای پسر،شاعرهای ایرانی،شاعرهای جوان،شاعرهای پسر،شاعرهای مرد،شاعران پسر،شاعران مرد،شاعران حرفه ای،شاعران معروف،شاعران معروف ایرانی،شاعران معروف جوان،ترانه سراهای معروف،ترانه سراهای معروف ایرانی،ترانه سراهای جوان معروف،تصاویرترانه سراهای ایرانی،تصاویرترانه سراهای جوان،تصاویرترانه سراهای جوان ایرانی،وبلاگ شاعران جوان،سایت شاعر،شماره همراه شاعر،شاعران کشور،شاعران جوان کشور،استادشعر،بهترین استادشعر جوان،شاعران کم سن وسال،شاعران سن پایین،شاعران نوجوان،شاعران نوجوان پسرایرانی،ا،شاعران معروف جوان ایرانی،پسرای شاعرجوان ایرانی،پسرای شاعر معروف،بهترین شاعران ایرانی،بهترین شاعران جوان ایرانی،جوان ترین شاعر ایرانی،معروف ترین شاعرایرانی،معروف ترین شاعرجوان ایرانی،پسرای شاعر ایران،پسرای شاعرایرانی،بهترین شاعران بختیاری،شاعران لربختیاری،شاعران جوان لربختیاری،معروفترین شاعران بختیاری،شاعران مشهور،هنرمندان بختیاری،هنرمندان شاعربختیاری،هنرمندان شاهین شهر،شاعران شاهین شهر،هنرمندان شاعران اصفهان،هنرمندان جوان بختیاری،هنرمندان معروف بختیاری،هنرمندان معروف ایل بختیاری،جرای موسیقی درعروسی،اجرای موسیقی شماره خواننده،شماره خوانندگان جشن،شماره خوانندگان جشنی،شماره خوانندگان ایرانی،شماره خواننده گان کشور،شماره خوانندگان خوش صدا،شماره یه خواننده خوب،خواننده گان خیلی خوب ایرانی،بهترین خوانندگان ایران،اس ام اس های عاشقانه غمگین،اس ام اس های تنهایی،اس ام اس های غمگین جدایی،چطوری خواننده شویم،آموزش خوانندگی،چه چیزایی برای هنجره ماضرردارند،چه چیزایی به صدای ماضررمیرسانند،آموزش آوازخونی، آموزش سلفژ،آوازخوانی،تعریف سلفژ،سلفژچقدربه ماکمک میکند،سلفژچقدربه صدای ماکمک میکند،آیاکسی که صداش خوب نباشه سلفژوکلاس بهش کمک میکنه،سلفژبخشی ازموسیقی،چه چیزی به ماکمک میکنه تاصدای مابرای آوازخوانی خوب بشه،چگونه خواننده شویم،پرامکانات ترین چت روم فارسی درایران،یه چتروم خیلی شلوغ،پرافرادترین چت روم فارسی درایران،یه چت شلوغ،چت روم دوست یابی،چت دوست دختریابی،چت دوست پسریابی،چت روم شوهریابی،چت روم همسریابی،اولین وبزرگترین چت روم ایران،،افزایش بازدید،آی پی،افزایش بازدید واقعی،افزایش بازدید صد در صد واقعی،افزایش رتبه الکسا،افزایش رتبه جهانی،افزایش رتبه ایران، افزایش بازدید 100٪،برای افزایش بازدیدوبسایت چیکارکنیم،برای افزایش بازدیدوبلاگ چیکارکنیم،چیکارکنیم تابازدیدوبلاگمون افزایش پیداکنه،چیکارکنیم تا بازدیدوبباگمون چندبرابربشه،بهترین روش افزایش بازدیدوبلاگ،بهترین راه برای افزایش بازدیدوبلاگ،چیکارکنیم تاوبلاگمون پربازدیدبشه،راهای خیلی موثربرای بالابردن بازدیدوبلاگ،چگونه وبلاگمون روپربازدیدکنیم؟،چگونه وبلاگمان رادرصفحه اول گوگل قراربدیم،چگونه وبلاگمون روشلوغ وپربازدیدکنیم،چطوری بایدوبلاگ رودرصفحه اول گوگل قراربدیم، بهترین روش هابرای بالابردن آماربازدیدوبلاگ،پربازدیدترین وبلاگ، : چطوری دریه مدت کوتا چندکیلووزن اضاف کنیم؟چطوری چاق شویم وچاق بمونیم،چطوری یه اندام زیباداشته باشیم؟،بهترین راهابرای چاق شدن سری،بهترین راه هابرای افزایش وزن،چگونه چاق شویم،چگونه وزن اضاف کنیم،چاقی چه ضرری داره؟،اضاف وزن درکوتاترین زمان،چگونه دریه مدت کوتا خوش هیکل شویم،چگونه چاق شویم وچاق بمانیم،چطوری درکوتاترین زمان لاغرشویم،چیکارکنیم تالاغرشویم، بهترین روش برای لاغرشدن،چطوری براهمیشه لاغرشویم،ساده ترین روش برالاغرشدن،بهترین راه های لاغرشدن سریع،چگونه لاغرشویم؟،لاغرشدن خیلی سریع،راهای ساده برای کم کردن وزن،چگونه لاغرشویم ولاغربمانیم،کاهش وزن درکوتاترین زمان،لاغرشدن چه خوبی هاوضررهایی داره؟،وبلاگ های بازدیدبالا،وبلاگ های پربازدید، پربازدیدترین وبلاگ ها،لینک وبلاگ درهمه ی وبلاگ هابلاگ فامیهن بلاگ رزبلاگ آوابلاگ وبلاگدهی آوابلاگ وبلاگ دهی واپ ها وبلاگ دهی های ایران که مامدیریت میکنیم،لینک وبلاگ باوبلاگ های پربازدید،وبلاگ های بازدیدبالامیهن بلاگ،وبلاگ های پربازدیدبلاگفا،وبلاگ های بازدیدبالارزبلاگ،مطالب های مفید،مطالب های آموزنده،آموزش وبلاگ نویسی حرفه ای،آموزش وبلاگ نویسی ازاول تاآخر،مطالب سرگرم کننده،مطالب های عاشقونه ،مطالب آموزنده،مطالب قشنگ، مطالب زیبا،مطالب خیلی قشنگ، مطالب خیلی زیبا،مطالب واقعیت دنیا،مطالب علمی،مطالب علم روانشناسان،مطالب علم روان پزشگان،مطالب آموزنده،مطالب پندآموزی،سخنان بزرگان،حرفای بزرگان،مطالب جالب،مطالب عجیب،بهترین مطالب،زیباترین مطالب ها،یه سایت پرازمطالب قشنگ،یه وبلاگ پرازمطالب زیبا،قشنگترین مطالب آموزنده زیاد،زیباترین مطالب پندآموز وعلمی، مطالب های زیبا،شعربختیاری برای تبریک سال نو،پیام بختیاری برای سال نو،پیام تبریک سال جدید،پیام تبریک عید،متن خیلی قشنگ برای تبریک سال نو،متن خیلی زیبابرای تبریک سال جدید،متن عاشقانه برای تبریک سال نو،متن رفاقتی برای تبریک سال نو،پیام تبریک بهار،خوشگل ترین متن های تبریکی،خوشگل ترین متن پیام های تبریک سال نو،اس ام اس تبریک سال نو،شعرتبریک سال نو،شعربرای تبریک سال جدید،زیباترین شعرهای تبریکی،جملات زیبابرای تبریک سال نو،یه متن خیلی قشنگ برای تبریک سال نو،متن های محترمانه تبریک سال نو،شعربرای پیام،اس ام اس شعر،پیام شعر،smsشعر،اس ام اس جدید،پیام جدیدsmsجدید،اس ام اس عاشقونه غمگین،اس ام اس بختیاری،پیام جدیدبختیاری،اس ام اس لری بختیاری،پیام لری بختیاری،پیام به زبان بختیاری،معنی کلمات بختیاری،آموزش زبان بختیاری،پیام smsدرموردشکست عشقی،شعر عاشقونه غمگین برای پیام،شعرغمگین برای اس ام اس،اس ام اس شاددرمورددوست داشتن کسی،کدپیام خوش آمدگویی برای وبلاگ،کدپیام تبریک سال نو،کدپیام ورودی وخروجی وبلاگ،کدخوش آمدگویی وبلاگ،کدپیام سلام خوش آمدیدبراوبلاگ،کدپیام اخطار براوبلاگ،کدخوش آمدگویی برای سایت وبسایت، چطوری بفهمیم یه دخترمارادوست داره یانه،چطوری نگاه یه دختروبخونیم،چطوری علاقه ی دختروبفهمیم،وقتی یه دختردوستمون داره چطوری نشون میده،وقتی یه دختردوستمون داره چه عکس العملی نشون میده،وقتی یه دختربهمون خیره میشه نشونه چیه،چطوری خودمونوتودل یه دخترجاه کنیم? چطوری یه دختروعاشق کنیم،دخترهاعاشق چه کارهایی وچه حرفایی میشوند،دختراچطوری علاقشونونشون میدن؟،دخترعاشق چی پسرهامیشن،چطوری علاقه ی یه دختر روبفهمیم،چطوری بفهمیم یه دختربه ماعلاقه داره یانه،چطوری بفهمیم یه دخترعاشق ماهست یانه،چطوری بفهمیم یه نفرعاشقمون شده یانه،چطوری کسی روعاشق کنیم،چطوری بایدبفهمیم یه پسرقصدش ازدواجه یادوستی،آیاقصدپسرا ازدوستی چیه، چطوری بایدبفهمیم یه پسرعاشقمونه یانه،عشق پسر روچطوری بایدبفهمیم،چطوری بفهمیم کسی عاشقمون هست یانه،پسراچطوری علاقشونونشون میدن،چطوری خودمونوتودل همه جاکنیم،چیکارکنیم تاهمه عاشق ماباشن،چیکارکنیم تاپدرمادرمون مارودوست داشته باشند?،3چطوری یه دوست خوب باشیم برای دیگران،عکس های علی ناصری،عکس ازعلی ناصری،همه ی تصاویرهای علی ناصری دراینترنت،تصاویرعلی ناصری،علی ناصری تصاویر،عکس های جدیدعلی ناصری،تصاویرجدیدعلی ناصری، تصاویرجدید95،عکس جدید95،عکس،عکس های شاعران،عکس های شاعران ایرانی،عکس ازشاعران جوان ایرانی،عکس ازشاعران جوان ایران،عکس شاعران مردایرانی،عکس های شاعران ایران،عکس هنرمندان جوان ایرانی،عکس ازهنرمندان ایران،تصاویرازهنرمندان،هنرمندان ایرانی تصاویر،تصاویرهنرمندان،عکس هنرمندان ایران،تصاویرشاعرایرانی،تصاویرشاعران جوان ایرانی،تصاویرشاعران ایرانی،شاعران،تصاویرشاعران ایران،شاعران ایرانی،شاعران پسرجوان ایرانی،تصاویرشاعران مردایرانی،شاعران مردایران تصاویر،پسرشاعرتصاویر،تصاویر،چطوری بفهمیم یه پسرمارادوست داره؟،چگونه بفهمیم یه پسرمارادوست داره،چطوری باید بفهمیم یه پسرماروواسه ازدواج میخوادیادوستی؟راهای فهمیدن علاقه ی پسرابه ما،چطوری بفهمیم حرفای یه پسرراسته یادروغ؟چطوری یه پسر روعاشق خودمون کنیم؟پسرهاعاشق چی دخترامیشن؟دلیل دوست داشتن یه پسرازیه دخترساده چیه؟آیاپسرافقط عاشق زیبایی دخترمیشوند?چطوری بفهمیم یه پسری بهمون علاقه داره یانه،دلایل عاشق شدن مردا،دلیل عاشق شدن مردچیه،دلیل اصلی عاشق شدن مرداچیه،چرامرداعاشق میشن،مردعاشق چی میشه،دلیل اینکه مردعاشق میشه چیه،
چگونه بفهمیم پسری ازماخوشش آمده؟،چگونه بفهمیم دوست پسرمان دوستمان دارد،چگونه بفهمیم پسری قبلا رابطه داشته،از کجابفهمیم پسری باکره است،ازکجابفهمیم عاشق شدیم،چگونه پسری را عاشق خود کنیم،چگونه بفهمیم عاشق شده ایم،نام دخترانه،نام های دخترانه اصیل ایرانی،کل نام های دخترانه،همه ی نام های دخترانه،نام های پسرونه ودخترانه ایرانی،اسم اصیل ایرانی،اسم های اصیل ایرانی،اسم های قدیمی ایرانی،اسم های جدیدایرانی،اسم های قدیمی وجدیدایرانی،اسم های شاه نامه ای،همه ی اسم های اصیل ایرانی،کل اسم های ایرانی،لیست کامل اسم های اصیل ایرانی،اسم های دخترونه وپسرونه اصیل ایرانی،کل اسم های دخترانه،همه ی اسم های دخترانه،اسم های دخترانه ایرانی،معنی اسم ها،معنی اسم دخترانه،معنی کل اسم های دخترانه،معنای نام های دخترانه،اسم دخترانه بامعنی،نام های دخترانه همراه بامعنی،معنی اسم های ایرانی،همه ی اسم های دخترونه بامعنی آن ها،لیست کل اسم های دخترانه بامعنی آن ها،اسم های دخترانه اصیل ایرانی بامعنی،اسم دخترباریشه بختیاری،اسم دخترباریشه کردی،ترکی،عربی،فارسی،قدیم وجدید،نام های ایرانی،نام دخترونه،نام پسرونه،علی ناصری شاعرازشاهین شهر اصفهان،علی خط تیره ناصری دات آی آر،علی ناصری دات آی آر،دبلیو دبلیوعلی خط تیره ناصری دات آی آر،شعر شاد ایرانی،شعر غمگین ایرانی،شعر زیبا ایرانی، شعر قشنگ ایرانی،شعر عاشقانه ایرانی،شعر دوبیتی ایرانی،شعر 2بیتی ایرانی، اشعار شاد ایرانی،اشعار غمگین ایرانی،اشعار زیبا ایرانی،اشعار قشنگ ایرانی،اشعار عاشقانه ایرانی،

شعرهای احساسی,شعرهای احمد شاملو,شعرهای انگلیسی باترجمه فارسی,شعرهای ابراز علاقه و دوستت دارم,شعرهای بادبی طنز,شعرهای باحال عاشقانه,شعرهای بامعنی سنگین,شعرهای بامزه,شعرهای بسیار زیبا,شعرهای بچه گانه,شعرهای به یاد ماندنی,شعرهای بارانی زیبا و غمگین,شعرهای بی وفایی,شعرهای برفی,شعرهای بهاری قشنگ,شعرهای پاییزی,شعرهای پند آمو,زشعرهای پشت کامیونی,شعرهای پروین اعتصامی,شعرهای پر معنی,شعرهای تنهایی,شعرهای تنهایی عاشقانه,شعرهای تولد
شعرهای تکان دهنده,شعرهای تیکه دار,شعرهای تلخ,شعرهای تلخ جدایی,شعرهای جالب,شعرهای جدید عاشقانه,شعرهای جدید مریم,حیدرزاده,شعرهای جدایی,شعرهای جدایی از عشق,شعرهای جذاب,شعرهای چهارشنبه سوری,شعرهای چند بیتی,شعرهای حسین پناهی,شعرهای حافظ,شعرهای خداحافظی,شعرهای خاص,شعرهای خاطره انگیز,شعرهای خیانت به عشق,شعرهای خیلی غمگین,شعرهای دلتنگی,شعرهای دلتنگی عاشقانه,شعرهای دلنشین,شعرهای درباره مرگ,شعرهای دردناک,شعرهای رمانتیک,شعرهای رفتن,شعرهای رسول یونان,شعرهای زمستانی,شعرهای زیبا,شعرهای زیبای عاشقانه,شعرهای زیبا و کوتاه,شعرهای زیبا و ماندگار,شعرهای ,ورخانه ای,شعرهای سرشار از معنا,شعرهای سنگین و معنی دار,شعرهای سنگین و زیبا,شعرهای سربازی باحال,شعرهای شهریار حیدربابا,شعرهای شاد,شعرهای ضرب المثل درمورد ازدواج,شعرهای,ضد حال عاشقانه,شعرهای طنز عاشقی,شعرهای عاشقانه,شعرهای عاشقانه چند بیتی زیبا,شعرهای عاشقانه مریم حیدرزاده,شعرهای عاشقانه مخصوص آشتی کردن,شعرهای,عاشقانه رمانتیک,شعرهای عاشقانه عرفانی,شعرهای عاشقانه ترکی با ترجمه فارسی,شعرهای عاشقانه جدید,شعرهای عاشقانه غمگین,,شعرهای غمگین کوتاه,شعرهای غمگین دلتنگی,شعرهای غمگین تنهایی,شعرهای,فلسفی زیبا,شعرهای فیسبوکی,شعرهای فوق العاده زیبا,شعرهای کوتاه مریم حیدرزاده,شعرهای کوتاه و زیبا
شعرهای کوتاه عاشقانه
شعرهای گریه دار,شعرهای لیلی و مجنون,شعرهای لالایی ,آدرس جاهای دیدنی اصفهان،آدرس مکان های دیدنی اصفهان،جاهای قشنگ اصفهان،دیدنی ترین مکان های اصفهان،مکان های خیلی قشنگ اصفهان،مکان های زیبا اصفهان،چه مکان های اصفهان دیدنی هست، آستارباستانی اصفهان آدرس جاهای دیدنی اصفهان،آدرس کل جاهای استان اصفهان،آدرس جاهای دیدنی کل استان اصفهان، موزه هنرهای معاصر اصفهان،جهای دیدنی اطراف اصفهان،تبلیغات بنری درسایت های معروف،تبلیغات بنری درسایت های شلوغ،تبلیغات بنری درسایت های تبلیغاتی،تبلیغات بنری درسایت های پربازدید،تبلیغات بنری درسایت های بازدیدبالا،تبلیغات درسایت های معروف،تبلیغات درسایت های پربازدید،پربازدیدترین سایت برای تبلیغات،معروف ترین سایت هابرای تبلیغات،درج بنر درسایت های معروف وپربازدید،لینک بنردرسایت های پربازدیدومعروف،درج بنرباقیمت مناسب درسایت های پربازدید،سایت های بازدیدبالا برای تبلیغات،سایت های بازدیدبالا،سایت های پربازدید،سایت های معروف،سایت های شلوغ،سایت های رایگان،تبلیغات درسایت های معروف،تبلیغات درسایت های شلوغ،تبلیغات درسایت های پربازدید،تبلیغات درسایت های بازدیدبالا،تبلیغات درسایت های معروف درگوگل،سایت های تبلیغاتی،سایت های تبلیغاتی معروف،سایت های تبلیغاتی پربازدید،سایت های تبلیغاتی بازدیدبالا،پربازدیدترین سایت ها ایران،شلوغ ترین سایت های تبلیغاتی ایران،سایت های بازدیدبالا ایران،سایت های پربازدیدایران،برترین سایت های تبلیغاتی،برترین سایت های ایران،تبلیغات درسایت های معروف جهانی،تعرفه تبلیغات درسایت های پربازدید،تعرفه تبلیغات درسایت های بازدیدبالاومعروف،تبلیغات درسایت های پربازدیدباکمترین حذینه،سایت پربازدیدبرای تبلیغات اینترنتی،سایت بازدیدبالا برای تبلیغات اینترنتی،تبلیغات اینترنتی،بهترین مکان برای تبلیغات اینترنتی،بهترین روش برای تبلیغات اینترنتی،گذاشتن تبلیغات درسایت،گذاشتن بنرتبلیغاتی درسایت ها،گذاشتن بنرتبلیغاتی دروبلاگ ها،فال حافظ،فال گیری حافظ،فال گیری،تالعه بینی،گرفتن تالعه،گرفتن فال حافظ،فال اینترنتی،بهترین فال،بهترین فال اینترنتی،استخاره،استخاره اینترنتی،استخاره باقران،
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به جدید ترین اشعار عاشقانه شادوغمگین است.